Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Čo mi bolo zverené


  Bože, náš Otec, tvoje stvorenie je úžasné. Z tvojej ruky pochádza všetko stvorené. Aj mňa si povolal k životu, dal si mi životnú úlohu, poverenie, ktoré nemôže naplniť nikto iný. Mám poslanie pre svoj život. Možno toto svoje pozemské poslanie dostatočne a jasne nerozoznávam, raz mi však bude úplne jasné. Nebol som povolaný do života, aby som bol neužitočný a zbytočný. Som ohnivkom dlhej reťaze, mostu medzi ľuďmi a generáciami.
  Pane, Bože, bolo mi zverené to najlepšie: napĺňať tvoje dielo, prinášať pokoj, konať dobro, slúžiť pravde, žiť tvoje slovo, kdekoľvek som, kdekoľvek budem.
  Amen. 

  (Modlitba z Fidži)

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:30
Tento týždeň:478

Práve je tu on-line 15 návštevníkov a nik z nášho tímu.27. – 30.  apríl   2017 sa zišlo 55 rehoľníkov, rehoľníčok,  diecéznych kňazov, zodpovedných seminárov, v priestoroch Rehoľno-formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, aby sa nanovo inšpirovali pre hĺbku autentického života vlastného daru povolania, poslania a povolávania. Stretnutie organizovala Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa, ktorý svojou prítomnosťou cez rozhovory a slávenie Eucharistie všetkých otcovsky povzbudil.

Hostia, ktorí ponúkli nové podnety na sprevádzanie mladých pri ich hľadaní zmyslu a životnej cesty:

PaedDr. Pavol Danko,  predstavil Duchovnú prípravu na národné stretnutie mládeže v Prešove - P18 v perspektívnom pohľade na  SDM 2019 v Paname.

Don Jozef Luscoň, SDB oboznámil  s katechézami pre ZŠ, SŠ, VŠ postavenými na živote božieho služobníka Titusa Zemana, onedlho blahoslaveného patróna duchovných povolaní, ktoré budú aktualizované na stránke  www.narodnestretnutiemladeze.sk , alebo http://tituszeman.sk/katechezy/ .

Páter  Ján Kušnír, SVD odovzdal prítomným odkaz a posolstvo z Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní 2016 v Ríme, cez  tri kľúčové slová „Vyjsť, hľadieť, povolať.“  

Sr. Marta Andraščíková, SSS uviedla zúčastnených do Umenia rozhovoru ako nástroja rastu sprevádzajúceho a sprevádzaného.  

Sr. Zuzana Šimková, ŠSND členka subkomisie PP predstavila nové podnety a materiály k týždňu modlitieb za duchovné povolania a osem etáp rozlišovania povolania s názvom “Boh má pre Teba už dávno vysnívaný plán. Poznáš ho?”

Jednotlivé diecézne tímy zdieľali  svoje úsilie vynakladané pre kvalitu duchovnej i praktickej prítomnosti pri hľadajúcich mladých. Všetky podnety boli pretkávané spoločnými intenzívnymi chvíľami modlitby.  Stretnutie sa nieslo vo vzájomne povzbudivej atmosfére a všetci odchádzali s novým nadšením VYJSŤ k mladému človeku, HĽADIEŤ  naňho s láskou a VOLAŤ ho svedectvom svojho života za Ježišom. 

  Informovala Subkomisia pastorácie povolaní pri KBS

 • dscn0836_easy-resize.com
 • dscn0879_easy-resize.com
 • dscn1013_easy-resize.com
 • dscn1063_easy-resize.com

29. 4. 2017 sme sa my mladí zo spoločenstva sv. Terezky Ježiškovej a zástupkyne michalovského spoločenstva zúčastnili duchovnej obnovy v Litmanovej, ktorú organizovala sr. Simeona s o. Marošom. Témou tohto výletu bolo BYŤ BLÍZKO TEBA. Hneď po príchode do Litmanovej sme sa na hore Zvir zúčastnili spoločnej sv. liturgie, po ktorej sme mali čas modlitbu a možnosť duchovného rozhovoru s našimi zasvätenými. Samozrejme nemohol chýbať ani obed a návšteva Ľubovnianskeho hradu. Po celom krásnom dni sme sa bezpečne vrátili domov. Bol to veľmi požehnaný čas, za ktorý ďakujeme predovšetkým Bohu, sr. Simeone a o. Marošovi. Každý jeden z nás si z tejto akcie niečo odniesol, či už to boli povzbudivé slová, priblíženie sa k Bohu, či radostné chvíle chvály a zážitky strávené spolu.

Cez Máriu k JežišoviDuchovná obnova sa konala v dňoch od 24. – 26. marca 2017 v spoločenstve sestier v Lúčke – Potokoch. Viedol ju Vdp. Igor Dlugosch zo Spišskej Kapituly. Dievčatá počas týchto dní mohli zažiť spoločnú modlitbu so sestrami, prednášky, adoráciu a dostať odpovede na mnohé otázky. Na slávnosť Zvestovania Pána sa spoločne zasvätili Panne Márii Fatimskej a zúčatnili sa aj slávnostného odovzdávania relikvií bl. Zdenky v kostole v Jakubovej Voli.

Tu nájdete ďalšie foto. 

Celonočná_adorácia

Školské sestry sv. Františka každoročne ponúkajú v čase pôstu možnosť duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky formou duchovnej obnovy spojenej s celonočnou adoráciou na Gymnáziu svätého Františka z Assisi v Žiline.

Tento rok si mladí z Godzone mission si pripravili pre účastníkov prednášky a chvály.  Popoludní v sobotu spoločne privítali hudobnú skupinu S.I.L.A, ktorá povzbudila spevom i svedectvami. Noc zo soboty na nedeľu strávili na kolenách rozjímaním o zastaveniach krížovej cesty a v tichej adorácii.

Viac foto na stránkach GSF. :)  

Adventná duchovná obnova na Gymnáziu sv. Františka z Assisi sa niesla v duchu témy "Skutočná sloboda".  Svojím slovom nás sprevádzal o. Andrej Darmo. V sobotu popoludní zavítali medzi nás mladí z komunity Cenakolo z Kráľovej pri Senci. V noci, zo soboty na nedeľu, bol čas modlitby, stíšenia v kaplnke a čas rozhovorov v rehoľnej čajovni.  Ďakujeme otcovi Andrejovi, všetkým školským sestrám sv. Františka, ktoré organizačne zabezpečovali akciu, animátorom, mladým z Cenakola a všetkým zúčastneným mladým za požehnané chvíle, ktoré sme spolu strávili.

V dňoch 21.- 23.10.2016 sa v kláštore misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje životné povolanie.

Zúčastnilo sa ho 8 účastníčok vo veku 18 – 38 rokov. V piatok večer sa snažili lepšie spoznať cez rôzne zoznamovacie aktivity. Sobotné dopoludnie bolo vyhradené tichu a meditácii  nad úryvkom z evanjelia sv. Jána 4, 5-42 - stretnutie Ježiša a Samaritánky pri Jakubovej studni.  V Eucharistii, ktorú slávil p. Peter Fillo, SVD, ( 27.10.2016 odchádzal  na Filipíny, do krajiny svojho misijného určenia), načerpali posilu pre svoj ďalší život. Vďaka sr. Zuzane S., SSpS, ktorá sa podelila so svojou misijnou skúsenosťou, mali možnosť „zájsť“ aj do Ruska. Veľkým obohatením bolo aj stretnutie s najmladšími sestrami – postulantkami a mamičkou jednej z nich a najstaršou sestrou provincie sr. Bohumírou, ktorá v septembri slávila svoje 99 narodeniny, a ktorá má osobnú skúsenosť s bl. sestrou Zdenkou Schelingovou ako jej kolegyňa zdravotná sestra.

Deň ukončili modlitbou svätého ruženca za nové duchovné povolania. V nedeľu po modlitbe ranných chvál sa stretli s komunitou sestier. Nasledoval program misijnej nedele – slávenie svätej omše s veriacimi z farnosti v kaplnke misijných sestier. Po nej bol spoločný obed pre všetkých zúčastnených, misijný ruženec a zdieľanie sa sr. Zuzany o misijnej skúsenosti v Rusku. Počas tohto programu mali deti svoje vlastné aktivity, do ktorých sa aktívne zapojili aj účastníčky víkendového stretnutia. Vďaka Bohu za pekný čas, ktorý nám daroval a ktorý sme mohli spolu s Ním i medzi sebou prežiť!  

sr. Jana, SSpS

Svoje dojmy nám napísala účastníčka Magdaléna: 

Rada by som vyjadrila svoje dojmy z milého stretnutia o rozlišovaní povolania… Musím povedať, že mne osobne to dalo veľmi veľa a bolo to presne to, čo som potrebovala. Išla som tam totiž s tým, že buď sa mi tam zapáči, alebo nie... V kláštore som predtým ešte nikdy nebola, ani som sa ešte so žiadnou rehoľnou sestrou poriadne nerozprávala, ani nestrávila dlhší čas v spoločenstve sestier.. Nakoniec som ale bola neskutočne unesená a ešte stále som.

Hneď prvý večer bol príjemný, keď sme sa medzi sebou trochu spoznali spontánnym rozhovorom a tiež zaujímavými aktivitami. Duch Svätý nasmeroval na toto stretnutie rôzne typy dievčat (mladých žien) a každá z nich mi dala niečo iné. Čiže nielen rozhovory so sestrami nám pomáhali pri rozhodovaní, ale aj zdieľanie medzi jednotlivými dievčatami. Ja som sa napríklad o týchto pocitoch ešte s nikým nerozprávala, iba s jedným neznámym kňazom na spovedi a v tomto čase len skúmam, či som normálna a či sa mi to len nesníva... Na tomto stretnutí som zistila, že je viac ľudí s podobným zmýšľaním, a tak som sa potešila :-)

Veľmi sa mi páčila modlitba v kaplnke v sobotu ráno a tiež rozjímanie nad príbehom z Evanjelia o Samaritánke Jn 4,5-42. A tento trefný úryvok ma úplne dojal. Odkaz pre mňa je úplne jasný. Dostala som milosť od Boha a bola som obrátená z vlažného katolíka, teraz je rad na mne a mám svedčiť o Kristovi. Len ešte musím prísť na to, ako...

Raňajky s postulantkami, mamou jednej z nich a sestrou Zuzkou z Ruska boli tiež veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa o zrode ich povolania, mohli sme klásť otázky a to bolo niečo pre mňa. Veľmi pomohol aj rozhovor mamy postulantky - dievčiny, ktorá sa rozhodla pre rehoľné povolanie, človek pochopil ako je to z pohľadu rodičov a môže sa na ich reakciu poprípade lepšie pripraviť.

Svätá omša v sobotu v kaplnke bola tiež veľmi pekná, aj s možnosťou vyspovedať sa a porozprávať sa o svojich pocitoch s kňazom.

Svedectvo sestry Bohumíry bolo tiež krásne. Veľmi ma zaujímajú príbehy sestier ktoré zažili komunizmus, zaujalo ma to ako pracovala so sr. Zdenkou Schelingovou a tiež nám ukázala peknú fotku so sv. Jánom Pavlom II. Celý čas počas jej príbehu sa mi tisli slzy do očí, bolo to veľmi dojímavé.

 Pozerám v poslednej dobe veľa filmov z rôznych misií a tak ako aj Zuzka hovorila, pochopila som z toho, že misia nie je len o tom, aby sme obracali ľudí na katolícku vieru, ako hovorí aj sv. Matka Tereza, ale misia je o tom, aby sme predovšetkým dávali lásku tým, ktorí ju nemajú. A Boh obráti koho chce. Aj to, čo sa nám môže zdať len malou kvapkou v mori, má v Ježišových očiach veľký význam.

Magdaléna

 

Pozvanie na plagáte nesľubovalo veľa ani málo. Sľubovalo prežiť radostné chvíle. Radostné chvíle v spoločenstve pri práci, modlitbe a oddychu. A všetko bolo splnené. Ale pekne poporiadku. 

Pozvali nás sestry z rehole Školských sestier sv. Františka z Assisi do svojej Žilinskej komunity. Prišlo nás 15 dievčat. Každá úplne iná, zbližšia aj zďaleka, študujúce aj pracujúce,...  

Dní ubiehali až príliš rýchlo. Pravidelný kolobeh kláštorného života nás naplno pohltil a cítili sme sa ako doma. Prijaté a milované.

pokračovanie...