Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Pýtaš sa ma, Pane

  Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť.
  Často som o tom premýšľal.
  Neviem.
  Prichádza mi na myseľ to i ono.
  Ale, Pane, chcem byť s tebou.
  Pýtaš sa ma, čím by som chcel byť?
  Povedz mi, čím chceš,
  aby som sa stal...

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:8
Tento týždeň:681

Práve je tu on-line 40 návštevníkov a nik z nášho tímu.V dňoch 21.- 23.10.2016 sa v kláštore misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje životné povolanie.

Zúčastnilo sa ho 8 účastníčok vo veku 18 – 38 rokov. V piatok večer sa snažili lepšie spoznať cez rôzne zoznamovacie aktivity. Sobotné dopoludnie bolo vyhradené tichu a meditácii  nad úryvkom z evanjelia sv. Jána 4, 5-42 - stretnutie Ježiša a Samaritánky pri Jakubovej studni.  V Eucharistii, ktorú slávil p. Peter Fillo, SVD, ( 27.10.2016 odchádzal  na Filipíny, do krajiny svojho misijného určenia), načerpali posilu pre svoj ďalší život. Vďaka sr. Zuzane S., SSpS, ktorá sa podelila so svojou misijnou skúsenosťou, mali možnosť „zájsť“ aj do Ruska. Veľkým obohatením bolo aj stretnutie s najmladšími sestrami – postulantkami a mamičkou jednej z nich a najstaršou sestrou provincie sr. Bohumírou, ktorá v septembri slávila svoje 99 narodeniny, a ktorá má osobnú skúsenosť s bl. sestrou Zdenkou Schelingovou ako jej kolegyňa zdravotná sestra.

Deň ukončili modlitbou svätého ruženca za nové duchovné povolania. V nedeľu po modlitbe ranných chvál sa stretli s komunitou sestier. Nasledoval program misijnej nedele – slávenie svätej omše s veriacimi z farnosti v kaplnke misijných sestier. Po nej bol spoločný obed pre všetkých zúčastnených, misijný ruženec a zdieľanie sa sr. Zuzany o misijnej skúsenosti v Rusku. Počas tohto programu mali deti svoje vlastné aktivity, do ktorých sa aktívne zapojili aj účastníčky víkendového stretnutia. Vďaka Bohu za pekný čas, ktorý nám daroval a ktorý sme mohli spolu s Ním i medzi sebou prežiť!  

sr. Jana, SSpS

Svoje dojmy nám napísala účastníčka Magdaléna: 

Rada by som vyjadrila svoje dojmy z milého stretnutia o rozlišovaní povolania… Musím povedať, že mne osobne to dalo veľmi veľa a bolo to presne to, čo som potrebovala. Išla som tam totiž s tým, že buď sa mi tam zapáči, alebo nie... V kláštore som predtým ešte nikdy nebola, ani som sa ešte so žiadnou rehoľnou sestrou poriadne nerozprávala, ani nestrávila dlhší čas v spoločenstve sestier.. Nakoniec som ale bola neskutočne unesená a ešte stále som.

Hneď prvý večer bol príjemný, keď sme sa medzi sebou trochu spoznali spontánnym rozhovorom a tiež zaujímavými aktivitami. Duch Svätý nasmeroval na toto stretnutie rôzne typy dievčat (mladých žien) a každá z nich mi dala niečo iné. Čiže nielen rozhovory so sestrami nám pomáhali pri rozhodovaní, ale aj zdieľanie medzi jednotlivými dievčatami. Ja som sa napríklad o týchto pocitoch ešte s nikým nerozprávala, iba s jedným neznámym kňazom na spovedi a v tomto čase len skúmam, či som normálna a či sa mi to len nesníva... Na tomto stretnutí som zistila, že je viac ľudí s podobným zmýšľaním, a tak som sa potešila :-)

Veľmi sa mi páčila modlitba v kaplnke v sobotu ráno a tiež rozjímanie nad príbehom z Evanjelia o Samaritánke Jn 4,5-42. A tento trefný úryvok ma úplne dojal. Odkaz pre mňa je úplne jasný. Dostala som milosť od Boha a bola som obrátená z vlažného katolíka, teraz je rad na mne a mám svedčiť o Kristovi. Len ešte musím prísť na to, ako...

Raňajky s postulantkami, mamou jednej z nich a sestrou Zuzkou z Ruska boli tiež veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa o zrode ich povolania, mohli sme klásť otázky a to bolo niečo pre mňa. Veľmi pomohol aj rozhovor mamy postulantky - dievčiny, ktorá sa rozhodla pre rehoľné povolanie, človek pochopil ako je to z pohľadu rodičov a môže sa na ich reakciu poprípade lepšie pripraviť.

Svätá omša v sobotu v kaplnke bola tiež veľmi pekná, aj s možnosťou vyspovedať sa a porozprávať sa o svojich pocitoch s kňazom.

Svedectvo sestry Bohumíry bolo tiež krásne. Veľmi ma zaujímajú príbehy sestier ktoré zažili komunizmus, zaujalo ma to ako pracovala so sr. Zdenkou Schelingovou a tiež nám ukázala peknú fotku so sv. Jánom Pavlom II. Celý čas počas jej príbehu sa mi tisli slzy do očí, bolo to veľmi dojímavé.

 Pozerám v poslednej dobe veľa filmov z rôznych misií a tak ako aj Zuzka hovorila, pochopila som z toho, že misia nie je len o tom, aby sme obracali ľudí na katolícku vieru, ako hovorí aj sv. Matka Tereza, ale misia je o tom, aby sme predovšetkým dávali lásku tým, ktorí ju nemajú. A Boh obráti koho chce. Aj to, čo sa nám môže zdať len malou kvapkou v mori, má v Ježišových očiach veľký význam.

Magdaléna

 

Pozvanie na plagáte nesľubovalo veľa ani málo. Sľubovalo prežiť radostné chvíle. Radostné chvíle v spoločenstve pri práci, modlitbe a oddychu. A všetko bolo splnené. Ale pekne poporiadku. 

Pozvali nás sestry z rehole Školských sestier sv. Františka z Assisi do svojej Žilinskej komunity. Prišlo nás 15 dievčat. Každá úplne iná, zbližšia aj zďaleka, študujúce aj pracujúce,...  

Dní ubiehali až príliš rýchlo. Pravidelný kolobeh kláštorného života nás naplno pohltil a cítili sme sa ako doma. Prijaté a milované.

pokračovanie...

Od 17. – 21. augusta sa v kláštore redemptoristiek v Kežmarku uskutočnili duchovné cvičenia na tému modlitby „Otče náš“. Zúčastnilo sa jej osem dievčat. Bol to požehnaný čas blízkosti Boha Otca s jeho milovanými deťmi. 

Zdieľanie účastníčok:

Duchovné cvičenia u sestričiek redemptoristiek by som odporučila tým, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život, oddýchnuť si a získať odstup od sveta a svoje trápenia i svoj život odovzdať do Božích rúk v modlitbách, adorácii a svätých omšiach. Program sa strieda s časom na osobné voľno, osobnú modlitbu alebo individuálny rozhovor. Navyše je kláštor obkolesený nádhernou prírodou, kde človek môže pokojne rozjímať nad tým, čo prežíva. Pre mňa bol tento čas veľkým požehnaním, obohatením a načerpaním nových síl po všetkých stránkach.

Valika

Toto hovorí Pán: „Zavediem ju na púšť a prihovorím sa jej srdcu.“ Izolovať sa od tempa a požiadaviek sveta – vydať sa na púšť, kde je možné jasnejšie rozpoznať a hlbšie načrieť z prameňa života – Ježiša, ktorý túži napájať každú dušu. „Dni púšte“, kedy je človek hojne napájaný – dni intelektuálneho, duševného a duchovného rozvoja. Vďaka!

Michaela

Tieto duchovné cvičenia boli pre mňa takou dobrou zastávkou v kolotoči sveta, ktorý sa točí tak, že človek často krát nemá priestor pobudnúť dlhšie s Bohom a dokonca so sebou samým. Tiež som sa cítila ako vodič, ktorý pozná naspamäť cestu a zrazu si uvedomí, že nevedno kedy na tejto ceste pribudli nové značky a keď sa nimi začne riadiť bude jeho cesta bezpečnejšia, rýchlejšia a cieľ istejší.

Veronika

Cesta Pravda Život Na Trlenskej chate pri Ružomberku sa v uplynulých dňoch (7. – 14. augusta) stretlo osem mladých z rôznych kútov Slovenska na programe Cesta Pravda Život, ktorý každoročne organizujú jezuiti a sestry z Congregatio Jesu. Spoločne strávený čas vyplnil oddych, turistika, spoločné spoznávanie sa, zdieľania a trojdňové duchovné cvičenia. Účastníkov programom sprevádzali P. Jaroslav Mudroň SJ, školastik Peter Buša SJ a sestra Simeona CJ. 

pokračovanie...

V sobotu 11. 6. 2016 sa uskutočnilo regionálne stretnutie spoločenstva Angelus. Pár ľudí hľadajúcich svoje povolanie si vyhradilo svoj čas na spoločenstvo, modlitbu, na spoznávania nových ľudí, načerpanie nových síl a odhodlania kráčať na svojej životnej ceste ďalej. Zišli sme sa v menšom, ale o to rodinnejšom a príjemnejšom spoločenstve. 

pokračovanie...

Štvorica odvážnych17.-19. júna 2016 sa v Tatrách na horských chatách pri zelenom plese a druhý deň na skalnatom plese konala duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní. Pozvanie k duchovnému sprevádzaniu redemptoristu o. Miroslava Bujdoša CSsR prijala trojica mladých chlapcov, z ktorých jeden je čerstvo prijatý k redemptoristom a od septembra začína svoj postulát. Cieľom tejto akcie bolo hľadať odpovede na osobné otázky týkajúce sa povolania uprostred nádhernej tatranskej prírody.

pokračovanie...

V provinciálnom dome sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Bratislave sa od 6. do 8. mája 2016 konala duchovná obnova pre dievčatá s témou: „S Kristom v Getsemanskej záhrade.“ Piatkové popoludnie za začalo spoločnou adoráciou Najsvätejšej Sviatosti spojené s osobným požehnaním. Večer sme strávili v príjemnom kruhu - vzájomným spoznávaním sa a pozretím si filmu, ktorý predstavil vonkajšiu i vnútornú charizmu sestier Tešiteliek BSJ. 

pokračovanie...