Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:8
Tento týždeň:666

Práve je tu on-line 34 návštevníkov a nik z nášho tímu.Obetovať svoju chorobu a utrpenie za nové duchovné povolania

 

Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. - 1Pt 2,21 -

 

V Duchu Svätom môžeme pripojiť svoje utrpenie k Ježišovmu utrpeniu na kríži a tak sa spolu s ním obetovať za iných. Ťažko chorí a trpiaci kresťania obetujú svoju bolesť za obrátenie hriešnikov, za svojich príbuzných alebo za misie Cirkvi.

Ak túžiš svoje utrpenie obetovať za nové duchovné povolania, a tým mu dať nový zmysel, osvoj si túto modlitbu a opakuj ju denne - a tiež vo chvíľach najväčšej bolesti:

„Pane Ježišu Kriste, odovzdávam sa ti aj s mojím utrpením. Zjednocujem sa s tebou v tvojom utrpení na kríži za spásu sveta, aby som z tohto prameňa spásy mohol čerpať silu.
Duchu Svätý, naplň ma a premeň moje trápenie na svätý obetný dar za nové duchovné povolania.
Nebeský Otče, prijmi moju bolesť spolu s bolesťou tvojho Syna, aby prinášala úžitok mladým ľuďom hľadajúcim svoju životnú cestu.
Sedembolestná Panna, stoj pri mne a vyprosuj nám nových kňazov, diakonov, rehoľníkov a zasvätených. Amen.“


Svoje utrpenie môžeš obetovať aj za konkrétneho mladého človeka, o ktorom vieš, že hľadá svoje povolanie. Dokonca môžeš spojiť svoju obetu s duchovnou adopciou...

Viac o obetovaní svojho utrpenia...

Môžeš sa tiež pridať k Modlitbovému apoštolátu povolaní alebo k Spoločenstvu modlitieb za kňazov...

 

Už pomáhaš týmto spôsobom v pastorácii povolaní? Napíš nám svoju skúsenosť...

 

Ďalšie spôsoby, ktorými môžeš ty sám pomôcť mladým objaviť ich povolanie: