Pastorácia povolaní na Slovensku

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:8
Tento týždeň:666

Práve je tu on-line 20 návštevníkov a nik z nášho tímu.Šíriť modlitby za povolania

 

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí...  - 1Tim 2,1 -

 

Čím viac ľudí sa bude modliť za nové povolania, tým mocnejšie bude prúdiť Božia milosť do sŕdc hľadajúcich. Preto je potrebné rozširovať modlitby za povolania vo farnostiach, v rodinách, v školách, hnutiach a modlitbových skupinách, ale aj medzi starými a chorými ľuďmi...

Z našich materiálov na stiahnutie a z našej zbierky modlitieb si môžeš vybrať, ktoré sa ti hodia, vytlačiť ich a ponúknuť svojim priateľom, príbuzným, veriacim v tvojej farnosti, hnutí či skupine, mladým v škole, pacientom v nemocnici, starkým v dome dôchodcov...

Modlitby z našej stránky môžeš svojim známym poslať e-mailom alebo ich zdieľať na facebooku a iných sociálnych sieťach.

Ľuďom ochotným modliť sa za nové povolania (ale aj mladým hľadajúcim) nezabudni povedať o Modlitbovom apoštoláte povolaní, Spoločenstve modlitieb za kňazov a spoločenstve Angelus.

 

Potrebuješ pomoc alebo lepšie vysvetlenie? Spýtaj sa nás... 
Už pomáhaš týmto spôsobom v pastorácii povolaní? Napíš nám svoju skúsenosť...

 

Ďalšie spôsoby, ktorými môžeš ty sám pomôcť mladým objaviť ich povolanie: