Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Sestra Daniela sa modlí za hľadajúcich i za ich rodičov.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

Sleduj novinky pastorácie povolaní

Návštevníci našej stránky

Dnes:40
Tento týždeň:40

Práve je tu on-line 17 návštevníkov a nik z nášho tímu.Obetovať svätú omšu alebo prijímanie za nové povolania

 

Prišiel anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. - Zjv 8,3 -

 

Eucharistia je najvzácnejšia obeta. My katolíci máme pekný zvyk - obetovať svätú omšu alebo sväté prijímanie na nejaký úmysel.

Ak chceš obetovať svätú omšu za duchovné povolania, popros svojho kňaza alebo nejakú kňazskú rehoľnú komunitu o slávenie svätej omše na úmysel za nové duchovné povolania. V takomto prípade sa zvyčajne daruje kňazovi takzvané omšové štipendium (teda niekoľko eúr). Dobre urobíš, keď sa tej svätej omše aj zúčastníš a v rámci nej obetuješ za nové povolania svoje sväté prijímanie.

Ak túžiš obetovať svoje sväté prijímanie za nové povolania, po prijatí Eucharistie sa v tichosti pomodli takto alebo podobne:

Nebeský Otče, ďakujem ti za milosť
prijímať Telo a Krv tvojho milovaného Syna.
Obetujem ti toto moje dnešné sväté prijímanie
za nové duchovné povolania z našej farnosti.
Vezmi, Bože, všetku lásku, ktorá sa skrýva v mojom kúsku Eucharistie,
a vlej ju do sŕdc mladých hľadajúcich svoje povolanie.
Amen.

 

Už pomáhaš týmto spôsobom v pastorácii povolaní? Napíš nám svoju skúsenosť...

 

Ďalšie spôsoby, ktorými môžeš ty sám pomôcť mladým objaviť ich povolanie: