Pastorácia povolaní na Slovensku

Sestra Hroznata sa modlí za hľadajúcich aj tých, čo im pomáhajú.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.V tejto sekcii by sme radi ponúkli animátorom duchovných povolaní (koordinátorom i dobrovoľníkom) zdroje a služby, užitočné pre naplnenie ich poslania. Postupne na tom pracujeme ;-)

Ak si animátorom povolaní, tu je naša ponuka: 

Informácie

Dobrá informovanosť je základom úspechu, preto ti radi poskytneme aktuálne info o dianí v oblasti pastorácie povolaní.

 

Propagácia

Urobiť tvoje spoločenstvo na Slovensku známym a spropagovať vaše podujatia pre mladých je našou svätou povinnosťou.

 

Materiály

Nie si jediný, kto maká v pastorácii povolaní. Pomôž si tým, čo vytvorili iní.

 

Poradenstvo

Začínajúcim animátorom aj tým, čo sa boria s náročnými prípadmi v ich službe, sme vždy ochotní poradiť.

 

Tréning

Vzdelávať sa a získavať nové zručnosti v pastorácii povolaní je výsadou každého animátora duchovných povolaní.

 

Modlitbová podpora

Ťažko je bojovať za duchovné povolania bez duchovného krytia...