Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Za správnu voľbu

  V rozkvete mladosti
  prichádzam k tebe Pane.
  Chcem rozhodne kráčať chodníkom,
  ktorý si mi ty vyznačil,
  aby môj život bol naplnený.
  Nech ma neunaví horúčosť leta,
  ani mráz zimy.
  Nech moje kroky nezídu
  zo správnej cesty.
  Ty si môj spoločník na ceste.
  Budeme kráčať spoločne
  a spolu sa budeme deliť
  o chlieb priateľstva.
  Naučíš ma, ako sa deliť
  o tento chlieb s mojimi bratmi.
  Posilni moju vôľu,
  Aby som sa vedel
  vzoprieť vetru nezriadenosti
  a vždy ťa nasledoval
  v pravde a radosti. Amen.

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:110
Tento týždeň:321

Práve je tu on-line 18 návštevníkov a nik z nášho tímu.Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie

Sledovali sme okolnosti, v ktorých doteraz žili Mojžiš a Šavol. V živote obidvoch prišla chvíľa, kedy im už nestačilo to, čo dosiahli, zdalo sa im to málo a chceli viac... Kam viedla ich cesta?

 

Mojžiš zahnal svoje stádo až k Božiemu vrchu Horeb. „Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára. Vtedy si Mojžiš povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík nezhorí.““ (Ex 3,2-3) Veľakrát bol svedkom tejto udalosti, keď horúce slnko zapálilo suchý ker, či trávu. Ale tento raz krík horel a nezháral. Plamene ohňa akoby sa pohrávali s vetvami kríka a pohládzali ich. V Mojžišovi sa ozve zvedavosť, veci ho začínajú zaujímať a inšpirovať. Nie je to ruža, nie je to nádherný céder, ale iba obyčajný tŕňový krík. Chce odhaliť záhadu nehasnúceho ohňa.

Šavol plný horlivosti sa v sprievode ďalších mužov ponáhľa do Damasku. „Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem...“ (Sk 9,3). Bol oslepený žiarou, ktorú vnímal iba on. Skutky apoštolov hovoria, že jeho spoločníci nič nevideli. Toto svetlo bolo určené iba pre neho. Padá na zem a zostáva ležať. Mojžiš bol vyzvaný, aby sa vyzul a bosí stál na zemi. Šavol bol na zem zrazený. Nebráni sa, ani sa nepokúša vstať. Je tu Niekto mocnejší ako on. Cíti sa bezpečne na zemi a uvedomuje si, že nerozumie tomu všetkému, že nemá odpoveď na všetky otázky, ktoré mu víria hlavou... Komu patrí tá oslepujúca žiara?

Tajomstvo ohňa a svetla. Títo muži sú pred tajomstvom, k odhaleniu ktorého nemajú kľúč. Žiara, ktorú cítia na svojich tvárach, ich nepáli. Jej teplo preniká hlboko do ich vnútra a rozohrieva ich srdcia zvláštnym teplom. Neistý Mojžiš a sebavedomý Šavol si uvedomujú prítomnosť niekoho Väčšieho od seba, aj keď zatiaľ nie je jasné, kto je to. Vydali sa iba na cestu za svojim cieľom, s prekvapeniami na nej nepočítali. Mojžiš plný očakávania, s očami otvorenými dokorán hľadí v nemom úžase na krík a cíti teplo, ktoré ho zaplavuje. Šavol, ležiac na zemi, hľadá odpoveď na otázku, kto sa odvažuje prekážať mu v jeho zápase o čistotu Zákona.

Boh sa rozhodol zapojiť človeka do plánu záchrany svojho ľudu. Môže sa nám zdať, že si nevybral práve kvalitné suroviny: neistý a znudený Mojžiš, sebavedomý a násilný Šavol. Boh však všetko stvoril a pre Neho je všetko dobré. On môže horieť v tŕňovom kríku i v ktoromkoľvek človeku, aj keď sa nám zdá, že sa vo výbere pomýlil. Lebo keď On zapáli človeka, tak nie preto, aby ho zničil, ale osvietil a rozžiaril. Ako sa mu to podarilo s Mojžišom a Šavlom, o tom svedčia ďalšie stránky Sv. písma najvýrečnejším spôsobom.