Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom

3. marec 2009

Mnohí sa dnes pýtajú: Ako zistím, že hlas, ktorý sa ozýva v mojom srdci je od Boha a je adresovaný práve mne? Nenamýšľam si, nie je výplodom moje fantázie, že Boh ku mne hovorí? Vie vôbec Boh kto som a ako sa volám?
V našom putovaní spolu s Mojžišom a Šavlom sme sa dostali k miestu, na ktorom sa obaja ocitli v žiare svetla. Čo sa dialo potom?

 

Mojžiš: 40 rokov sa motal po púšti celkom sám. Bol presvedčený o tom, že jeho totožnosť je dostatočne utajená, nič a nikto ho neohrozuje. Kráčajúc k horiacemu kríku netušil, že celý ten čas tu s ním bol Niekto, kto vedel oveľa viac ako sám Mojžiš... „Keď Pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho z tŕňového kríka zavolal: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ I hovoril mu: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!““ (Ex 3,4). Ticho púšte a zavíjanie vetra v skalách prerušil hlas a Mojžiš počuje svoje meno. Vie, že je tam sám. Preto ho ani nenapadne obzerať sa okolo, či ten hlas nevolá niekoho iného. Kto je ten, kto pozná jeho meno? Ako to, že vie, ako sa volá? Prečo mu pripomína, kým je? Mojžišovi dala meno faraónova dcéra, keď ho našla v prútenom košíku v rieke. Vzala si ho do paláca a adoptovala. Zdá sa, že Volajúci o tom vie, lebo mu pripomína, že je „dieťaťom vytiahnutým z vody“ (to znamená Mojžiš). Nezomrel ako mnoho jeho bratov, ktorí boli zavraždení v náručí svojich mám. Boh ho zachránil, pretože mu chcel zveriť veľké poslanie, prinášajúce prospech všetkým bratom. Ešte prekvapujúcejší bol pre Mojžiša fakt, že miesto, na ktorom stojí, je sväté. Nehostinná púšť, ktorá bola miestom jeho núteného vyhnanstva, prázdnoty a nudy, je svätým miestom???

Šavol: Keď sa ocitol na zemi oslepený žiarou svetla z neba, v ktorého jase aj slnko zbledlo, počuje naliehavý, rozhodný, vážny, no i napriek výčitke nie nepriateľský hlas: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ Nebolo pochýb o tom, komu sú tieto slová adresované. Šavlovi spoločníci ohromení nič nevideli, ale hlas počuli. Nikto z nich však netasil meč, nikto nebránil Šavla, ani ho nestaval na nohy. Bolo im jasné, že nemajú právo rušiť tento dialóg, že je to iba medzi Šaulom a tým Neviditeľným. Kto to ale je? A kde je? „Ako to, že pozná moje meno a ja neviem, s kým mám tú česť?“ – víri v hlave Šavlovi. Aj jeho meno má svoj význam – znamená „Malý“. Z úst hovoriaceho zaznieva dvakrát, akoby mu chcel pripomenúť, že napriek všetkým svojim vedomostiam, výrečnosti a horlivosti, ktorú má, je iba obmedzeným človekom. Je malým ohnivkom v reťazi, ktorú ukul Niekto Väčší ako Šavol... Väčší a Silnejší, ktorého Šavol prenasleduje??? Skutočnosť, že je oslovený menom a volajúci je ten, ktorého on prenasleduje, vyvolá v Šaulovi ešte väčší zmätok. Už ničomu nerozumie...

Neistota, strach, bázeň, hlava plná otázok... To spája v tejto chvíli Mojžiša so Šavlom. Ešte netušia, že od tejto chvíle už nič nebude tak ako predtým. Život obidvoch mužov zmenil jeden jediný fakt – z vlastného rozhodnutia prekročili hranice svojich zabehnutých systémov. Tak sa ocitli tvárou v tvár Bohu, pred ktorým nebolo nič utajené. Obaja spoznávajú, že nič nie je utajené, čo by nevyšlo na povrch...

Možno aj my si potrebujeme uvedomiť, že nemáme odpoveď na všetky otázky, že nevieme všetko..., že nemá zmysel búriť sa proti terajším okolnostiam života, ale treba ich využiť a pretvoriť ich na most do nečakanej budúcnosti.