Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Pravá sloboda ducha

   

  Dobrotivý Bože,
  pokorne ťa prosím, uchráň ma od starostí každodenného života,
  aby som nimi príliš nepodliehal,
  od mnohých telesných potrieb, aby ma nezachvátila rozkoš,
  od všetkých duchovných prekážok, aby som neklesol zlomený ťažkosťami. Bože môj, nevýslovná slasť,
  premeň mi v horkosť všetku telesnú útechu, ktorá ma odťahuje od lásky večných vecí
  a vábi ma k tebe klamlivým čarom časného pôžitku.
  Nech ma nepremôže,Bože môj,
  krv a telo.
  Nech ma nezvedie svet a jeho krátka sláva.
  Nech ma neoklame diabol a jeho ľstivosť.
  Daj mi silu odporovať, trpezlivosť znášať a stálosť vytrvať.
  Miesto všetkých svetských útech
  daj mi hojivé pomazanie svojho ducha,
  a namiesto telesnej lásky vlej do môjho srdca lásku k svojmu menu.
  Amen.

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:71
Tento týždeň:151

Práve je tu on-line 28 návštevníkov a nik z nášho tímu.Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?

Kto som? – to je otázka, na ktorú každý z nás potrebuje mať jasnú odpoveď. Zároveň si uvedomujeme, že odpoveď na ňu nájdeme v odpovedi na ďalšiu otázku: Aký vplyv mám na svoje okolie, na ľudí okolo mňa? Moja identita je budovaná práve v týchto vzťahoch. Z muža sa stáva otec vo vzťahu k dieťaťu a tvár dobrého otca sa odráža v šťastnej tvári dieťaťa, ktoré vie, že sa môže na svojho otca spoľahnúť.

Ak sa na chvíľu postavíme do pozície tohto muža, tak na otázku: „Kto som?“ - môžeme odpovedať: „Som dobrý otec.“ Ako dobrý otec pri pohľade na vlastné dieťa s odpoveďou na druhú otázku: „Kto si?“ – nebudem mať problém: „Si moje milované dieťa.“
Spolu s Mojžišom a Šavlom sme prišli k bodu, kedy potrebujú vysloviť a dať si odpovede na otázky, ktoré sa ozývajú v ich srdci.

Mojžiš: Boh sa mu prihovára a otvára mu svoje srdce, keď hovorí, že videl utrpenie Izraelitov a počul ich volanie. Mojžiš akoby neveriacky mlčal. Až keď Boh predostrie svoj plán, vysloví nahlas otázku, ktorá ho trápi už 40 rokov: „Kto som ja...?“ (Ex 3,11). Kto je Mojžiš? Je Egypťan? Či snáď Izraelita? Alebo patrí do Madiánu?... „Kto som vo vzťahu k Tebe, Bože? Celých 40 rokov sa tu motám po púšti a až doteraz som si bol istý, že sem patrím a že viem, kto som. Kto som ja?...“ Božia odpoveď na Mojžišovu neistotu je veľmi jednoduchá: „Ja budem s tebou.“ (Ex 3,12). Vrátim sa na úvod k identite otca a dieťaťa – presne to chce Boh povedať Mojžišovi: „Ja som tvoj Boh, tvoj Otec a som pri tebe, neboj sa. Viem o tom, že si slabý, bojazlivý, i to, že sa zajakávaš. Ale ja budem s tebou.“ „Budem s tebou“ však neznamená „urobím to za teba.“ Keďže Mojžiš nemá jasnú odpoveď na otázku vlastnej identity, je iba prirodzené, že sa pýta ďalej: „Aké je tvoje meno? Kto si ty?“ (porov. Ex 3, 13).

Šavol: stále leží v prachu cesty pred Damaskom a Ten neznámy, ktorého má pred sebou, je dobre informovaný o jeho činnosti. Dokonca je jedným zo stúpencov Cesty, ktorých Šavol prenasleduje. Ale kto je to a odkiaľ to všetko vie? Šavol na rozdiel od Mojžiša nerieši otázku vlastnej identity, je si vedomí toho, kým je vo vzťahu k svojmu národu i vo vzťahu k ľuďom okolo seba. Je presvedčený o tom, že aj v jeho vzťahu k Bohu je všetko v najlepšom poriadku. Jeho otázka vyviera z neistoty, koho má pred sebou. Nie je to nikto z mŕtvych kresťanov. Ten hlas patrí niekomu omnoho silnejšiemu a väčšiemu ako len obyčajnému človeku. Jednoducho sa spýta: „Kto si, Pane?“ (Sk 9,5).

O čo vlastne Bohu išlo, keď sa rozhodol osloviť Mojžiša a Šavla? Možno odpoviete: „Chcel im predostrieť svoj plán, na ktorý ich chcel použiť, svoju myšlienku, ktorú mali zrealizovať.“ Naozaj iba toľko? V skutočnosti mu ide o viac. V prípade týchto veľkých mužov, ale i v tvojom – mojom prípade, Bohu ide o nás, o náš smiech, o naše slzy, o naše sny i obavy, ide mu o naše srdce... To, čo sme, alebo nie sme, nemusí brániť Bohu, aby aj v nás samých uskutočnil svoje dielo. Otcovi záleží na našom srdci.

Kto si ty? A kto som ja? – tak by mali byť správne zoradené tieto dve otázky. Spočíva v nich celá kresťanská múdrosť, ktorá vychádza z poznania Boha a seba samých. Ani jedno z týchto dvoch poznaní sa nezaobíde bez toho druhého: poznanie Boha bez poznania seba samého by bolo čímsi nepodloženým, poznanie seba samého bez poznania Boha by bolo príčinou beznádeje. „Kiež by som poznal teba a kiež by som poznal seba“ – modlil sa sv. Augustín.