Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Vďaka Ježiš

  Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň,
  iný, ako ten včerajší,
  iný, ako bude zajtra.
  Ďakujem Ti zaň a prosím:
  Daj mi oči, aby som vnímala
  aj neviditeľnú krásu.
  Daj mi sluch, aby som počula
  aj nevyslovené slová.
  Daj mi chápavú myseľ,
  aby som vedela pomôcť utrápeným.
  Daj mi ruky, aby som hladila
  tváre ubiedených.
  Daj mi nohy, aby ma viedli
  cestou spásy.
  Daj mi silu,
  aby som si zachovala čistú dušu,
  nezatemnenú hriechom.
  Daj mi pevnú vôľu,
  aby som sa obetovala za iných.
  Daj mi schopnosť
  rozdávať úsmev tým,
  ktorí sa už zabudli smiať.
  Daj mi milujúce srdce,
  aby som spoznala,
  aké krásne je ľúbiť.
  Daj mi pevné plecia,
  aby som statočne niesla svoj kríž.
  Vlož mi do úst slová,
  ktorými budem ohlasovať
  tvoje meno pred ľuďmi,
  ktorí neveria v Teba.
  Pomôž mi milovať;
  pomôž mi stať sa dnes
  lepším človekom.

  Amen.

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:92
Tento týždeň:303

Práve je tu on-line 19 návštevníkov a nik z nášho tímu.Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.

Opustené loďky...4. Ježiš povoláva. (Mt 4, 18-25)

(Pre plnohodnotný zážitok z tohto článku treba mať prečítaný úvod k seriálu Cestou povolania rozjímaním s Ježišom)

V nasledujúcom úryvku z evanjelia stretneme Ježiša, ako povoláva učeníkov. Je to veľmi intenzívny text. Jeden a ten istý proces sa v úryvku opakuje trikrát, čím priamo navodzuje a vťahuje do kontemplácie – do priameho stretnutia sa s Ježišom.

1. intueri: Začítaj sa do úryvku Mt 18-25, prečítaj si ho i viackrát za sebou:

„Keď raz (Ježiš) kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.“

2. considerare: Rozjímaj – nechaj voľný priebeh myšlienkam. Všimni si hlavne slovesá, napíš si ich do tabuľky:

 

 

Ježiš

Učeníci, ľudia

Šimon a Ondrej

1.

2.

3.

4.

kráčal

uvidel

povedal

urobím

Boli na lodi

spúšťajú siete

zanechali siete

išli za ním

Jakub a Ján

1.

2.

3.

4.

šiel

videl

povolal

(prijal ich)

Boli na lodi

opravujú siete

zanechali loď a otca

išli za ním

Ľud v Sýrii

1.

2.

3.

4.

Chodil

učil, hlásal

(približoval sa ku chorým)

uzdravoval

Boli v synagóge

(počuli, stretli Ježiša)

prinášali chorých

šli za ním


3. contemplari: Zahľaď sa zvnútra – zotrvaj bez pohybu mysle. Cieľom duchovného náhľadu nie je nejaké poznanie, ale vnútorné spojenie sa s osobou, na ktorú hľadíš, a ochota nechať sa ňou pretvoriť.

Predstavujem si Ježiša, ako prichádza a ako vníma každú situáciu. Pozoruje rybárov, vníma ľudí a vníma ich zvnútra... Predstavujem si seba samého na mieste rybárov v mojej vlastnej situácii na ceste hľadania môjho povolania. Čo sú moje siete? Čo je moja loďka? Ktoré vzťahy ma viažu? Nechávam Ježiša prichádzať do mojej situácie a nechávam ho vnímať ju i mňa v nej. Čo mi hovorí? Čo mi prisľubuje? Vydržím jeho pohľad, púšťam teraz „z rúk“ moju situáciu aspoň na moment. Načúvam, čo sa deje v mojom vnútri. Ak to tak cítim, porozprávam sa s Ježišom osobne.

4. imitari: Postupne sa vraciam „z Galiley“ zasa do prítomnosti. Aké pocity vo mne prevládajú? Napíšem si ich alebo i niečo iné, čo si chcem so sebou z tohto stretnutia vziať pre moje ďalšie kroky.

5. Ukončím rozjímanie ďakovnou modlitbou.