Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Pravá sloboda ducha

   

  Dobrotivý Bože,
  pokorne ťa prosím, uchráň ma od starostí každodenného života,
  aby som nimi príliš nepodliehal,
  od mnohých telesných potrieb, aby ma nezachvátila rozkoš,
  od všetkých duchovných prekážok, aby som neklesol zlomený ťažkosťami. Bože môj, nevýslovná slasť,
  premeň mi v horkosť všetku telesnú útechu, ktorá ma odťahuje od lásky večných vecí
  a vábi ma k tebe klamlivým čarom časného pôžitku.
  Nech ma nepremôže,Bože môj,
  krv a telo.
  Nech ma nezvedie svet a jeho krátka sláva.
  Nech ma neoklame diabol a jeho ľstivosť.
  Daj mi silu odporovať, trpezlivosť znášať a stálosť vytrvať.
  Miesto všetkých svetských útech
  daj mi hojivé pomazanie svojho ducha,
  a namiesto telesnej lásky vlej do môjho srdca lásku k svojmu menu.
  Amen.

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:1
Tento týždeň:625

Práve je tu on-line 44 návštevníkov a nik z nášho tímu.Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.

Stred a smerovky

Ježišov kontemplatívny spôsob života. Mt 8,14-17.

(Pre plnohodnotný zážitok z tohto článku treba mať prečítaný úvod k seriálu Cestou povolania rozjímaním s Ježišom)

Keď som si pripravovala toto rozjímanie, bola som sama prekvapená, čo som v ňom našla: Ježišov spôsob kontemplatívneho života! Kontemplácia sa udeje v akcii, obe idú ruka v ruke a ukazujú nám, ako je možné nasledovať Ježiša kdekoľvek a akokoľvek. Nasledujúca perikopa z evanjelia podľa Matúša nám ukáže i kroky tých, ktorí sú povolaní, kroky, ktorými prešiel ako prvý sám Ježiš.

1. intueri: Zahľaď sa, upriam pozornosť, vnímaj, prečítaj si úryvok i niekoľkokrát, nechaj si naň čas...
„Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

---

2. considerare: I dnes sa pozerám na tento úryvok podobne, ako na predchádzajúci: Všímam si slovesá.

 

Ježiš

1.

2.

3.

4.

vošiel

videl

dotkol sa

(uzdravil)

testiná

1.

2.

3.

4.

leží chorá v horúčke

(nechala sa dotknúť a uzdraviť Ježišom)

vstala

obsluhovala

ľudia

1.

2.

3.

4.

(dozvedeli sa o uzdravení testinej)

priniesli chorých

(Ježiš ich uzdravoval)

splnilo sa písmo

 

Akým smerom sa rysuje moje povolanie? Kontemplatívnym, alebo aktívnym? Ako súvisí kontemplácia s akciou a akcia s kontempláciou? Ako žil Ježiš obe?
Sv. Klára kontemplovala Ježiša a objavila štyri kroky kontemplácie. V perikope vidím tiež štyri kroky: 1. Ježiš sa nachádza na nejakom mieste a je v danej situácii pozorný. 2. Niečo ho osloví, zaujme, niečo konkrétne, niekto konkrétny. 3. Ježiš sa zahľadí zvnútra – zistí, že má silu človeka uzdraviť, alebo sa zahľadí dovnútra – vníma človeka takého, akým je a akým sa môže stať... 4. Ježiš vykoná krok, ktorý sa mu týmto spôsobom ukáže.

---

3. contemplari: Zotrvám pri tejto predstave a duchovne ju vychutnám, nechávam na seba vplývať dojmy z perikopy, vstupujem hlbšie do situácie, môžem si predstaviť, že som Peter, ktorý vo svojom dome sleduje Ježiša, ako uzdravuje testinú...

---

4. imitari: Čo je to vlastne nasledovanie? Ako sa udeje?
Ježišove kroky „nakazia“ testinú – i ona sa uzdravená hneď chopí svojho povolania – posluhuje svojim hosťom. A jej príklad sa rozširuje ako kruhy na vode, zasahuje desiatky ľudí – a tým sa plní i oveľa vyššie povolanie, ako je len to jedno, to moje... V nasledujúcich dňoch si chcem všímať moje konanie a situácie, v ktorých sa ocitnem. Nájdem v nich tieto štyri Ježišove kroky ako šľapaje, v ktorých ho nasledujem už teraz a tu?

---

5. záver: Ukončím rozjímanie krátkou modlitbou, vlastnou, inou alebo známou.