Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Všetky videá Na minútku

Ľudia, akých hľadá Boh...
Máš povolanie?
Povolanie ako Božie dobrodenie.
Povolanie láska
Povolanie ako určenie
Dve inšpirujúce videá
Hodné poslanie
Má Boh so mnou nejaký plán?
Keď sa cítim vinným...
Kto som?
Smiem milovať Ježiša?
Zakázaná láska?
Existuje Boh? Ako ho zažijem?
Povolaní k celosti
Čo naozaj chcem?
Čo chce odo mňa Boh?
Povolaní do manželstva
Ticho
Mária
Prečo Boh dopúšťa utrpenie?
Čistota - panenstvo
Osobné povolanie

Návštevníci našej stránky

Dnes:41
Tento týždeň:41

Práve je tu on-line 10 návštevníkov a nik z nášho tímu.Prečo Boh dopúšťa utrpenie?

Myslím si, že my ľudia sa môžeme napriek ďalekosiahlemu vzdialeniu sa prírode považovať za jej časť. A ona je už raz zraniteľná, trpiaca a smrteľná.
Myslím si, že najväčší prínos Boha pre nás ľudí spočíva v tom, že on sám sa stal časťou prírody - človekom - zraniteľným, trpiacim, smrteľným.

Trpiaci človek zažíva tú najväčšiu samotu v medzipriestore toho čo "už nie je" a toho, čo "ešte nie je".

Pretože Ježiš Kristus ako človek všetko zažil a ako Boh všetko prekonal, je jediným, ktorý dokáže byť trpiacemu človeku skutočne nablízku. On oživuje ten medzipriestor a darúva sa trpiacemu človeku v jeho najhlbšej samote.
Keď sa vo svojom utrpení otvorím, že to bude Ježiš, ktorý v ňom trpí - spolu so mnou - utrpenie sa už prekoná - oslobodí od bezzmyslovosti a svojvôle - stane sa spásnym. 
Tak mi Ježiš zveruje svoje vlastné poslanie - aké veľké je toto povolanie!