Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Všetky videá Na minútku

Ľudia, akých hľadá Boh...
Máš povolanie?
Povolanie ako Božie dobrodenie.
Povolanie láska
Povolanie ako určenie
Dve inšpirujúce videá
Hodné poslanie
Má Boh so mnou nejaký plán?
Keď sa cítim vinným...
Kto som?
Smiem milovať Ježiša?
Zakázaná láska?
Existuje Boh? Ako ho zažijem?
Povolaní k celosti
Čo naozaj chcem?
Čo chce odo mňa Boh?
Povolaní do manželstva
Ticho
Mária
Prečo Boh dopúšťa utrpenie?
Čistota - panenstvo
Osobné povolanie

Návštevníci našej stránky

Dnes:43
Tento týždeň:43

Práve je tu on-line 16 návštevníkov a nik z nášho tímu.Mária

Mária ukazuje vždy na Ježiša. Jej posledné zachované slová znejú podľa evanjelia sv. Jána: "Robte, čo vám povie!" Pretože je Mária prvým človekom, k ktorého živote sa uskutočnilo a naplnilo spásne dielo Kristovo, je vítaným kľúčom k tomu, aby sme porozumeli a vedeli prijať Krista a jeho poslanie.

Ona má to známe "know how" - to "vedieť, ako".
I cirkev artikulovala pomocou Márie svoje učenie. Tak vypovedá Máriin titul "Theotokos" - Bohorodička nie to, žeby bola Mária bohyňou, ale že je Ježiš vteleným Bohom, ktorý sa stal človekom.
Mária môže viesť k Ježišovi a našu cestu viery - naše povolanie byť kresťanom s istotou sprevádzať.