Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.Povolanie láska

Treba rozlišovať medzi formou a obsahom povolania. Forma (spôsob života) pomáha obsahu povolania. Sv.  Terézia z Lisieux našla svoje vnútorné a vlastné povolanie. Ako by si jednou vetou vyjadril/a to svoje?