Pastorácia povolaní na Slovensku


Povolanie ako Božie dobrodenie.

Naše povolanie je Božím osobitným dobrodením pre nás - a to jedným z najväčších. :-) Tak o tom píše sv. Klára.