Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.Povolanie ako Božie dobrodenie.

Naše povolanie je Božím osobitným dobrodením pre nás - a to jedným z najväčších. :-) Tak o tom píše sv. Klára.