Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky videá Na minútku

Návštevníci našej stránky

Dnes:52
Tento týždeň:441

Práve je tu on-line 10 návštevníkov a nik z nášho tímu."Keď ho budeš milovať, budeš čistá. Keď sa ho dotkneš, budeš ešte čistejšia. A keď ho prijmeš, staneš sa pannou.
Miluj toho celou svojou oddanosťou, ktorý sa kvôli Tebe úplne daroval. Jeho láska uchvacuje, jeho kontemplovať osviežuje, jeho oddanosť naplňuje. Jeho objatiami si už spútaná. Žiarom tejto lásky sa neustále čoraz viac roznecuj." Sv. Klára.

pokračovanie...

Môže sa sa stať, že sa zamiluješ do človeka, ktorý je už zadaný, ktorý je viazaný na iného. Môže sa stať, že sa zamiluješ do človeka rovnakého pohlavia, alebo do niekoho, kto je oveľa starší či mladší, ako ty.
Keď ti tvoja láska prináša utrpenie, vedz, že my všetci sme povolaní k láske.

pokračovanie...

Existuje Boh? ... Existuje existencia? Skúsenosť biblie je táto: Boh je. Boh je, ktorý je. Boh je, ktorý je prítomný. Ako zažijem Boha? Sv. Klára píše: Ako nosila Mária Ježiša telesne, tak ho i ty môžeš v každom čase nosiť duchovne. Boh, ktorého nezmôže pojať celý svet, môže nájsť príbytok v Tvojej duši.

pokračovanie...

Úplne - úplne Ty, celkom naplneným a plniacim sa staneš, keď sa rozhodneš pre JEDNU životnú voľbu. Neboj sa tým 999 možnostiam povedať nie a tej jednej áno. Ona Ti utvorí priestor, v ktorom budeš môcť investovať všetko, čo sa v Tebe skrýva. Ona pred Tebou otvorí doslova celú krajinu, ktorú budeš môcť kreatívne naplniť životom.

pokračovanie...

V románe Nekonečný príbeh od Michala Ende dostane chlapec Bastián veľkú moc: všetky jeho želania sa môžu splniť. A tak si Bastián želá podľa svojej fantázie, pričom si nevšimne, že s každým splneným želaním sa stráca jedna z jeho spomienok. Bastián sa stratí v ríši fantázie.

pokračovanie...

Túto otázku si kladú mnohí, ktorí úprimne hľadajú svoje povolanie. Ale Boh nedá inú odpoveď ako tú, ktorá už jestvuje: Odkrýva sa z poznania našej najhlbšej túžby. Otázka teda znie: "Čo naozaj chcem? Čo je mojou najhlbšou túžbou?

pokračovanie...

Ľudia, ktorých Boh volá do manželstva, dostávajú podiel na najvyššom povolaní - na stvoriteľskom diele samého Boha - a to vo vyslovene vrúcnom spoločentstve.

pokračovanie...

Každý zvuk, každý tón, každý šum, každé slovo...

Prichádza z ticha a vhĺbi sa znova doň. Ticho môže byť prerušené, ale predsa je v ňom všetko vložené a pojaté.
Konieckoncov je ticho nezničiteľné. Keď nám hudba dokáže urobiť takú radosť, hoci je taká krátkodobá, keď nás slovo dokáže tak utešiť, hoci - vypovedané - skončí ...

pokračovanie...

Mária ukazuje vždy na Ježiša. Jej posledné zachované slová znejú podľa evanjelia sv. Jána: "Robte, čo vám povie!" Pretože je Mária prvým človekom, k ktorého živote sa uskutočnilo a naplnilo spásne dielo Kristovo, je vítaným kľúčom k tomu, aby sme porozumeli a vedeli prijať Krista a jeho poslanie.

pokračovanie...

Myslím si, že my ľudia sa môžeme napriek ďalekosiahlemu vzdialeniu sa prírode považovať za jej časť. A ona je už raz zraniteľná, trpiaca a smrteľná.
Myslím si, že najväčší prínos Boha pre nás ľudí spočíva v tom, že on sám sa stal časťou prírody - človekom - zraniteľným, trpiacim, smrteľným.

pokračovanie...