Svätý Peter

3. júl 2013

Povedzte, čo urobíte s človekom, ktorého párkrát niečím dôležitým poveríte a on párkrát zlyhá? Po prvotnom hneve ste mu možno schopný odpustiť, ale už isto nie ho niečím poveriť.

 

Ježiš ale s nami takto nejedná. A to popritom vie, že zlyháme, ešte skôr ako reálne zlyháme. Lenže Ježiš má jednu vynikajúcu metódu: nechce vidieť iba to, kým my tu a teraz sme, ale on už dopredu reálne vidí, čím sa môžeme stať... A verí nám v tom, že práve do tej výšky budeme stále rásť. Po každom našom neúspechu stále rásť...

A budeme pri tom opäť a opäť možno útrpne odpovedať na nekončiacu otázku? Miluješ ma väčšmi ako títo? Áno?!
No tak sa priprav na misiu... kde budeš potiť krv. Sv. Peter tú misiu zavŕšil mučeníctvom.

Takže vzchop sa! Odvahu! Neboj sa! Bez bolesti totiž nemôžeš žiť v láske...

P. Filip Čierny OFM