Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Srdce v ohni

Tomáš Morus nebol ani pápež
Svätý Izidor
Svätý Patrik, patrón Írska
Rok 2015 - rok zasvätených
Svätý Andrej, apoštol
Svätý Augustín a dušičky
Svätý páter Pio
Svätý Ignác z Loyoly
Svätý Tomáš, apoštol
Svätý Ján Nepomucký
Dobrý pastier
Svätý Jozef
Obetovanie Pána
Svätý Filip Neri: Prorok radosti
Svätý František: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Anton Paduánsky
Svätý Peter
Svätý Pavol

Návštevníci našej stránky

Dnes:27
Tento týždeň:267

Práve je tu on-line 11 návštevníkov a nik z nášho tímu.Svätý Ján Nepomucký

O Jánovi Nepomuckom, sa aj napriek značnému časovému odstupu, dá povedať všeličo živé.

Napríklad, že v časoch, keď to ešte vôbec nebolo samozrejmé, absolvoval kvalitné teologické štúdiá na európskej úrovni v Padove. Alebo, že sa pri obrane pravdy, neváhal postaviť aj proti mocipánom vtedajšieho českého panovníka.

Avšak ja by som sa chcel zamerať práve na kľúčovú udalosť jeho života, ktorá býva často historikmi spochybňovaná ako nepravdepodobná.

Jedná sa o tvrdenia životopiscov, ktoré vravia, že bol spovedníkom Žofie, manželky kráľa Václava IV., ktorý bol práve v ostrom konflikte s biskupom Jánom z Jenštejna, ktorému Ján Nepomucký robil generálneho vikára.

Po jednej z takých spovedi sa Václav IV. snažil od Jána silou mocou vymámiť spovedné tajomstvo, teda obsah svätej spovede svojej manželky. Samozrejme, že sa Ján Nepomucký nedal zastrašiť a dotiahol tú svoju obranu pravdy až do absolútneho konca.

Akokoľvek je táto udalosť historicky spochybňovaná ako historicky nepravdepodobná, chcem sa zamerať na fakt, že po jeho svätorečení celú strednú Európu zaplavili sochy popri mostoch, v mestách aj dedinách. Sv. Ján tam drží ukazovák na ústach, čo je celosvetový symbol, ktorý nám naznačuje aby sa človek zdržal slov, aby ostal ticho.

Veľmi živo si spomínam na výstavu, ktorú som mal možnosť ešte počas štúdii vidieť v Bratislave. Boli tam vystavované diela viac ako tridsiatky súčasných stredoeurópskych umelcov inšpirovaných osobnosťou Jána Nepomuckého, vytvorených na medzinárodnom maliarskom sympóziu „Sanctus Ioannes Nepomucenna Medioeuropeansis“, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 1999–2004 v cisterciáckom kláštore v západočeskom mestečku Plasy. Účastníci sympózia vychádzali z historických súvislostí, ako aj z legendy spojenej s osudom slávneho mučeníka.

Na tých obrazoch sa dalo krásne vidieť ako symbolicky sa dá vyjadriť život a mlčanie svätca. Hoci ani na jednom z tých obrazoch nebol explicitne vykreslený ako ho poznáme zo svätých obrázkov. Naopak, je tam v tichom symbole všadeprítomný. Sú to obrazy, cez ktoré nám svätec pripomína, že ticho lieči, a že hovoriť treba až vtedy, keď slova budú viac ako mlčanie. Z niektorých tých obrazov až kričalo, že Boh sa dáva v tichu, a preto sa aj Nepomucký Ján stal symbolom odvážnej mlčanlivosti. Ak teda chceš počuť Boha vnútri svojej duše, obklop sa mlčaním...