Svätý Tomáš, apoštol

12. júl 2014

Keď som bol ešte ako malý chlapec, túžil som naživo stretnúť Ježiša, na všeličo sa ho povypytovať – najviac o podmienkach neba, no a samozrejme zobrať ho bárs kde po návštevách. Neskôr pri dospievaní som túžil, aby mi prišiel jasne povedať, čo je moje životné povolanie, či to má byť naozaj františkánska rehoľa. Nuž a dnes túžim, aby vedľa mňa sedel v spovednici a radil mi ako mám pomôcť tým ľuďom, ktorých ťaží hriech...

Rovnako tak ako kedysi Tomáš, tak ani ja celkom nechápem, že Ježiš má iné cesty a iné spôsoby.

Zostávajúc v hmotnom tele, by potom mohlo spôsobiť, pre človeka, zneschopnenie stretať sa s Ježišom kedykoľvek skrze Ducha Svätého.
Čo je ale zaujímavé, že Tomáš napriek všetkým pochybnostiam a bojom svojej viery, neschádza z cesty za Kristom na cesty iné. A práve o to ide v našich útrapách, v hľadaní. Kladenie si naozajstných otázok môže spôsobiť, že budeme bohatší práve o tie otázky, ktoré si iní ľudia nekladú. A ak namiesto zatrpknutosti a frustrácie, nám zásadné otázky prinesú odpovede, ktoré chceme žiť, tak nám potom naše útrapy v hľadaní parádne poslúžili. Len neustrnúť na tom svojom. Nech ukotvovanie viery pokračuje!