Slušnosť káže predstaviť sa

23. august 2013

Pokoj a dobro!

Volám sa sestra Františka Čačková a som z Kongregácie školských sestier sv. Františka.

Narodila som sa vo Vranove nad Topľou a bývala som s rodičmi v Nižnom Hrabovci. Chodila som na Gymnázium vo Vranove nad Topľou, kde som v máji 1998 zmaturovala. Cez prázdniny som si ešte spravila štátnu skúšku z anglického jazyka a vodičský preukaz, keďže naši, keď už prijali, že idem do rehole, povedali: „Bez vodičáku a štátnice ťa do rehole nepustíme.“

Po prvých sľuboch som v roku 2001 začala študovať katolícku teológiu na KU v Ružomberku dennou formou. Keď som doštudovala teológiu a popritom rozširujúco dejepis, potrebovali na ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani učiteľku angličtiny...

Vyrastala som vo farnosti, kde sme mali rehoľné sestry - anglické panny (teraz Congregatio Jesu). Iné som dovtedy nepoznala, preto mi boli sympatické práve tieto, ktoré ma pripravovali na prvé sväté prijímanie i birmovku :-). Pán však zamýšľal s mojim životom niečo iné. V období hľadania som bola hlboko dotknutá životom sv. Kláry a sv. Františka. A keď som spoznala, že ma Pán chce mať celú pre seba, hľadala som v modlitbe, čítaním i rozhovormi ďalej. Viedol ma k tomu, aby som si neskôr napísala zoznam ženských reholí podľa knihy o reholiach, ktorú som vtedy čítala. Červenou fixkou som škrtala: nie, nie, nie... až kým mi nezostalo asi 5-6 reholí. V jednej chvíli mi bolo všetko jasné. Akoby to svietilo medzi tými ostatnými názvami. Školské sestry sv. Františka!

Neznamená to však, že som bola z toho v tej chvíli nadšená. To nie. Ale vedela som, čo chce Boh! A hneď som sa aj vzbúrila, že prečo nie anglické panny. Nejaký čas som bojovala. Prišiel však dôležitý moment v mojom živote: „Chcem urobiť krok a ísť tam, kde som si šťastie vysnívala sama, alebo tam, kde mi šťastie pripravil Pán?“ Od tej chvíle som nezapochybovala, že som urobila krok správnym smerom. Bohu vďaka!

Skontaktovala som sa so sestrami v Prešove (tie boli najbližšie) a začala som chodiť na stretká pre povolania. Po maturite r. 1998 som prišla do Žiliny do postulátu. Potom nasledovali dva roky noviciátu v Okoličnom a po prvých sľuboch 11.8.2001 som šla kvôli štúdiu teológie do komunity v Košiciach. O dva roky neskôr som sa presťahovala do komunity v Prešove, kde som ostala až do skončenia vysokej školy, čiže ešte štyri roky. Znova v ten istý deň, 11.8.2007 som prišla do komunity v Novej Bani. Tu som doteraz.

Čo by som odkázala mladým, ktorí rozmýšľajú nad duchovným povolaním?

Asi len toľko, aby nezostali len pri rozmýšľaní :), ale aby sa aj modlili a dôverovali Bohu. Samotné rozmýšľanie im totiž veľmi nepomôže :) ...

Nebudem si vymýšľať nijaký odkaz, ale chcem Vám tlmočiť to, čo Vám, mladým, povedal teraz už emeritný svätý otec Benedikt XVI: „Nebojte sa Krista! Nič vám nevezme a dá vám všetko. Kto sa jemu dá, dostane naspäť stokrát viac. Áno, otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi a tak nájdete pravý život. Amen.“

sestra Františka OSF