Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Z lásky povolaná k láske

Návštevníci našej stránky

Dnes:4
Tento týždeň:4

Práve je tu on-line 8 návštevníkov a nik z nášho tímu.Úvod seriálu

Keď sa vysloví meno Klára z Assisi, asi vstúpia do povedomia niektoré scény z filmov o sv. Františkovi. Ale len zriedka si vedia filmári so sv. Klárou poradiť, a tak jej povolanie prispôsobia scenáru. Je to veľká škoda, lebo sv. Klára vo svojich listoch a testamente nádherne rozvíja povolanie ženy a sprevádza nim ako dobrá duchovná učiteľka. Pritom sa zaoberá touto témou tak intímne a hlboko, že to až zarazí. Nekladie si „servítku pred ústa“, aby popísala krásu milovania. Dnešný svet to síce tiež nerobí, ale žiaľ zostáva len v dimenzii akéhosi emocionálneho ukojenia sa, ktoré považuje za dokonalé naplnenie túžby po láske a jej vzájomného darovania. Vhĺbme sa teraz spoločne do myšlienok sv. Kláry...

pokračovanie...

Vitráž z bývalého kostola bratov Františkánov v Münsteri - Nemecku: Sv. Anežka Česká1. diel - Panna

Sv. Anežka Česká, ktorú Klára duchovne sprevádza, sa mohla stať dôstojnou cisárovnou, tým že by sa stala ženou vznešeného a slávneho cisára, ako by to svedčilo jej velebnosti (porovnaj 1. List Kláry Anežke [ďalej len: LAnez] 5). Klára tým hovorí, že i táto cesta by bola pre Anežku dobrou cestou, vznešeným povolaním. Anežka ale objavila určité „viac“ - „urodzenejšieho ženícha, Pána Ježiša Krista, ktorý jej panenstvo zachová navždy nepoškvrnené a neporušené“ (1.LAnez 6).

pokračovanie...

2. diel - Sestra

„Prosme Boha za seba navzájom aby sme z lásky nesúc bremeno jedna druhej ľahšie naplnili Kristovu vôľu.“ (Klárin List Ermentrúde)

Klárin pojem sesterstva sa nezakladá na biologických zväzkoch, ale na spôsobe, akým sa žijú vzájomné vzťahy. Veľmi často zdôrazňuje modlitbu za seba navzájom, ako to dokazujú jej listy.

„A mňa s mojimi sestrami ráč vo svojich modlitbách zverovať Pánovi. Veľmi nás odporúčaj i svojim sestrám.“ (2.LAnez 25-26)

Ďalším aspektom žitia sesterstva je vzájomná radosť.

pokračovanie...

3. Pani

Prirodzený titul, oslovenie „pani“ poukazuje na hodnosť, vznešenosť, je to úctivé oslovenie ženy. I Klára v tomto zmysle oslovuje „ctihodnú pani Anežku, dcéru najvznešenejšieho a preslávneho českého kráľa“ (1LAnez 1).

Klára veľmi pozorne mapuje situáciu povolaného človeka a sprevádza ho na ceste povolania jemu prirodzeným spôsobom. Anežka nepotrebuje zmeniť svoju osobnosť, pohrdnúť svojou výchovou a svojou vznešenosťou. Potrebuje len zmeniť svoj smer, svoj cieľ.

pokračovanie...

4. Dcéra

Z Božieho vnuknutia ste sa stali dcérami a služobnicami najvyššieho zvrchovaného Kráľa, nebeského Otca a zasľúbili ste sa Duchu Svätému zvoliac si život podľa dokonalosti evanjelia“ (Forma vivendi – spôsob života pre Kláru od sv. Františka, 1. verš).

Kto si volí rehoľný život, volí si pretváranie potrieb a aspektov ľudského života na hodnoty duchovné. František píše túto prvú regulu pre Kláru a jej sestry už po onom silnom zážitku, kedy odovzdáva na námestí všetky svoje šaty svojmu otcovi a nahý vyznáva, že jeho otcom je odteraz Otec Nebeský. František vstupuje do synovstva voči Bohu rozhodným nasledovaním Krista a Klára to urobí tiež. Na ich pozemských rodičoch vidíme, že títo na jeden a ten istý krok reagujú úplne rozdielne. Františkov otec zatrpkne a stratí tak svojho syna; Klárina matka neskôr sama vstúpi do Klárinho spoločenstva a stane sa tak jej sestrou – a dcérou Nebeského Otca nasledovaním Krista. 

pokračovanie...

5. Služobnica

Vo všetkých svojich listoch nazýva Klára v oslovení seba samu služobnicou. „Klára, nehodná slúžka Ježiša Krista a neužitočná služobnica paní uzatvorených v kláštore sv. Damiána, vaša vo všetkom podriadená služobnica...“ (1.LAnez 1)

Tento pojem nie je lacnou vizitkou pokory. Je to vyjadrenie veľmi dôležitého postoja človeka v službe evanjeliu – teda Kristovi a je to i spôsob, ako človek privedie svoje povolanie k plnosti – k zaslúženiu trvalých hodnôt. Deje sa to troma krokmi v troch vzťahoch: službou, slúžením, zaslúžením si - voči Bohu, voči sebe samému a voči svojim blížnym. Vo svojom požehnaní píše Klára: „Buďte vždy milovníčkami Boha, svojich duší a všetkých svojich sestier a vždy horlivo zachovávajte, čo ste sľúbili Pánovi“ (PozKl 14-15).

pokračovanie...

6. Matka

Pojem duchovné materstvo sa používa často ako alternatíva k materstvu fyzickému. Ale skúsenosť fyzického pôrodu je pre ženu i hlbokým duchovným zážitkom: jej telo sa  pôsobením sily, ktorú ona sama nemôže ovplyvniť, otvára a darúva svetu nový život.

Sv. Klára vychádza z obrazov fyzického materstva, aby popísala tajomstvo materstva duchovného, ktoré je založené na živote v panenstve. Toto materstvo sa uskutočňuje dvoma smermi: Voči Ježišovi Kristovi a voči druhým ľuďom. „Ste nevestou, matkou a sestrou môjho Pána Ježiša Krista.“ (1 LAnez 12) 

pokračovanie...

7. Nevesta

Klára nie je svetu odcudzená askétka a nevyžaduje to ani od Anežky. Obe sestry vedia, čo je to túžba byť krásnou a bravúrnym spôsobom využívajú túto svoju ženskú vlastnosť v službe svojho povolania – v službe kontemplácie Ježiša – ženícha.

Ku každej neveste patrí zrkadlo. Chce sa v ňom kochať svojou krásou, upravuje sa pri pohľade doň, aby vo svoj veľký deň vyzerala dokonalo, aby svojmu ženíchovi takpovediac „vyrazila dych“, aby v ňom vzbĺkla túžba a láska v ešte väčšej miere.

pokračovanie...

Záver

Poslednú kapitolu chcem venovať niečomu, čo tu i tam v ostatných dieloch akoby úchytkom zaznelo, skromne a pokorne. A pritom to tvorí v podstate celý základ pre naplnenie povolania ženy a priestor pre jeho uskutočnenie, ak ho chceme žiť nielen prirodzene, ale i milostne. Chcem hovoriť o Cirkvi, ktorej sme „ikonou“ (ako to povedal aj pápež František).

pokračovanie...

- Nemusíš byť iná. Lepšia. Dokonalejšia. Ja od teba nechcem, aby si sa zmenila. Ja som ťa prišiel ľúbiť. Jediné, čo chcem, aby si mi to dovolila. Nechcem, aby si bola ani o chlp iná, ako si. Chcem ťa naplniť láskou. Chcem ťa urobiť šťastnou. Chcem sa o teba postarať. Chcem, aby si vedela milovať. Netreba ti k tomu nič. Ja sám si ťa nájdem a pôjdem ti príkladom. Ja viem, ako ťa niečo naučiť. Nemusíš nič robiť. Ja viem, ako ťa naplniť láskou. Stačí, keď mi dovolíš.

pokračovanie...