Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Z lásky povolaná k láske

Rozhovor na prahu života
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - Záver
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - VII.
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - VI.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - V.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - IV.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - III.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - II.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - I.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - Úvod

Návštevníci našej stránky

Dnes:6
Tento týždeň:119

Práve je tu on-line 18 návštevníkov a nik z nášho tímu.Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - I.

Vitráž z bývalého kostola bratov Františkánov v Münsteri - Nemecku: Sv. Anežka Česká1. diel - Panna

Sv. Anežka Česká, ktorú Klára duchovne sprevádza, sa mohla stať dôstojnou cisárovnou, tým že by sa stala ženou vznešeného a slávneho cisára, ako by to svedčilo jej velebnosti (porovnaj 1. List Kláry Anežke [ďalej len: LAnez] 5). Klára tým hovorí, že i táto cesta by bola pre Anežku dobrou cestou, vznešeným povolaním. Anežka ale objavila určité „viac“ - „urodzenejšieho ženícha, Pána Ježiša Krista, ktorý jej panenstvo zachová navždy nepoškvrnené a neporušené“ (1.LAnez 6).

 Každé dievča a každá žena vie, čo pre ňu znamená panenstvo ako vzácny dar vyvolenému mužovi-ženíchovi. Vie to i napriek tomu, že dnešná spoločnosť považuje panenstvo za niečo, čo žene stojí v ceste naplnenia. Vie to vnútorne, vie to v hĺbke svojho bytia. Keď teda Anežka našla ženícha, ktorý tento dar neporuší, „neskonzumuje“, našla cestu, na ktorej smie navždy zostať v tom stave daru, tajomstva, prisľúbenia niečoho krásneho, čo sa bude dať vychutnávať večne. Je to oddanie sa, ktoré sa neskončí po niekoľkých minútach. Je to oddávanie sa v neustálej túžbe.

„Jeho moc je silnejšia, urodzenosť vzácnejšia, jeho vzhľad je krajší, láska nežnejšia a všetok pôvab vyberanejší. Jeho objatiami ste už spútaná... Celú vás zahrnul jasnými a trblietavými drahokamami, a najmä vás korunoval zlatou korunou s vyrytým znakom svätosti“ (1.LAnez 9-11).

Čo tu Klára popisuje obrazmi blízkymi českej princeznej Anežke, nám môže byť ťažké, ba aj nezrozumiteľné. Nie je jednoduché prijať takéto ocenenia, zvlášť keď sme zvyknuté považovať sa skôr za „popolušky“ a necítime sa byť hodné takého veľkého vyvoleného, akým je Ježiš. Nie je ľahké prijať takú veľkú lásku. A to zvlášť v situácii, keď dievča či žena zažila nepríjemné skúsenosti v oblasti lásky a sexuality. Na jednej strane je tu veľká, ba až dychtivá túžba byť ho hodná, byť dostatočne „čistá“, na druhej strane je tu trpká bolesť a pocit nehodnosti, odporu voči sebe samej, nedôvera vo svoje vlastné pocity lásky. Až príliš veľa žien sa samo vnútorne intímne zraňuje pohŕdaním sebou samou, svojou ženskosťou.

Na tomto mieste je potrebné ešte niečo dodať: Ak z nejakých dôvodov pohŕdam ľudskou intímnou láskou – i svojou vlastnou telesnou schopnosťou k plodnosti a so všetkým, čo k tomu patrí – môže ma vábiť cesta duchovného života v zasvätení sa Bohu. Je veľmi dôležité skúmať, či nie sú toto dôvody pre moju životnú voľbu. Ak áno, alebo z časti, treba túto oblasť v mojom živote nechať uzdraviť pomocou dobrého duchovného alebo i psychoterapeutického vedenia a potom odznova skúmať pravosť povolania k zasvätenému životu, pretože i v ňom sme povolané žiť povolanie ženy naplno, so všetkými jeho aspektami. Len ten, kto je schopný prijať lásku, môže i milovať, lebo Ježiš je ten, čo nás miluje prvý. „Jeho objatiami ste už spútaná“ (1.LAnez10).

Čo je vlastne panenstvo?

Dar panenstva je len na prvý pohľad, navonok fyzickou záležitosťou. Panenstvo je predovšetkým postojom srdca, ducha, života. Ako sa dá v rehoľnom živote žiť dimenzia materstva (o tom ešte budem písať), dá sa i v manželskom živote žiť dimenziu panenstva.

Klára považuje obe cesty za dobré. Nechajme ju znova prehovoriť: „Keď ho (Krista) budete milovať, budete čistá, keď sa ho dotknete, budete ešte čistejšia, keď ho prijímete, ostanete pannou.“ (1.LAnez 8).

V týchto nádherných veršoch je zahrnutá skúsenosť uzdravenia i naplnenia. Často sa dievča či mladá žena premýšľajúca o rehoľnom povolaní pýta: A smiem vlastne patriť Ježišovi? Som ho hodná? Smiem sa stať Kristovou nevestou, aj keď už nie som telesne pannou alebo mám skúsenosti, pre ktoré pochybujem o svojej hodnosti voči Kristovi v oblasti čistoty?
Alebo sa pýta inak: Ak sa vydám za nejakého muža, volím si menej? Zrádzam Ježiša? Odmietam ho?
Klárine myšlienky sa vo verši stupňujú. Prechádzajú od akéhosi vzdialeného milovania Krista až po akt sebadarovania v láske. Pri tom sa ale neočakávane nestupňuje pojem panenstva smerom nadol – až po jeho stratu v darovaní. Naopak! Čím viac sa duša oddáva Kristovi, teda čím viac ho do seba prijíma, tým čistejšou sa stáva i celá osobnosť. V inom preklade tohto citátu je to ešte zreteľnejšie: „Keď ho budete milovať, budete čistá, keď sa ho dotknete, budete ešte čistejšia, keď sa mu oddáte, stanete sa pannou.“
Panenstvo teda nie je náš hrdinský výkon a naša celoživotná pýcha. V určitom veku sa tak či tak musí pretvoriť na plodnosť v tej-ktorej forme, inak sa zvráti, zakrnie. Panenskými sa stávame cez Krista. Nebojme sa ho milovať, on je „nepoškvrneným Baránkom, ktorý sníma hriechy sveta“ (4.LAnez 8).

A na záver slovko pre mužov, ktorí sa dočítali až sem ;-)
List Efezanom 5,20-32: „Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu..., aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef.25.27).
Máte krásne povolanie!

Sr. Veronika Karaffová OSC

 

>> Listy sv. Kláry Anežke si môžete prečítať v angličitne na www.franciscanfriarstor.com alebo stiahnuť v češtine na bony.cholerik.cz

>> Ďalšie zujímavé čítanie o Kláre a Anežke nájdete na www.frantiskanstvi.cz