Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Z lásky povolaná k láske

Rozhovor na prahu života
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - Záver
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - VII.
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - VI.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - V.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - IV.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - III.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - II.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - I.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - Úvod

Návštevníci našej stránky

Dnes:14
Tento týždeň:127

Práve je tu on-line 13 návštevníkov a nik z nášho tímu.Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - Úvod

Úvod seriálu

Keď sa vysloví meno Klára z Assisi, asi vstúpia do povedomia niektoré scény z filmov o sv. Františkovi. Ale len zriedka si vedia filmári so sv. Klárou poradiť, a tak jej povolanie prispôsobia scenáru. Je to veľká škoda, lebo sv. Klára vo svojich listoch a testamente nádherne rozvíja povolanie ženy a sprevádza nim ako dobrá duchovná učiteľka. Pritom sa zaoberá touto témou tak intímne a hlboko, že to až zarazí. Nekladie si „servítku pred ústa“, aby popísala krásu milovania. Dnešný svet to síce tiež nerobí, ale žiaľ zostáva len v dimenzii akéhosi emocionálneho ukojenia sa, ktoré považuje za dokonalé naplnenie túžby po láske a jej vzájomného darovania. Vhĺbme sa teraz spoločne do myšlienok sv. Kláry...

Povolanie? Ježiš!

„Jeho mám na mysli, ktorého krásu obdivuje slnko i mesiac a ktorého odmeny a ich vzácnosť nemajú konca.“ (z Klárinho Tretieho listu sv. Anežke Českej)

Medzi bohatstvom, ktoré mladú šľachtičnú Kláru di Offreduccio obklopuje, našla vo svojom srdci perlu vzácnejšiu ako všetko ostatné: Ježiša.

Aby Ježiš získal nás i každého človeka a urobil ho svojím priateľom, opustil všetko, čo ako Boh mal. Všetku moc, šťastie, nesmrteľnosť. Cestou zhora nadol umožnil človeku, ktorého v jeho núdzi stretne, vystúpiť s ním tam, kde bol predtým. Ježiš chcel svoju blaženosť zdieľať.

Klára objaví túto Ježišovu záľubu, kontempluje ju a odpovie na Ježišovu lásku láskou. Na Kvetnú nedeľu v roku 1212 opúšťa rodičovský dom a stáva sa chudobnou medzi chudobnými, bohatou však na Krista, ktorého odteraz zdieľa s ostatnými ľuďmi. Kláriným povolaním je Ježiš. Tým, že ide s ním, že ho v sebe s láskou nosí, že je cieľom i obsahom jej života, zdieľa ho a darúva svetu. Ježiš takto môže s jej pomocou naďalej prichádzať na svet a zdvíhať ľudí z ich núdze ku sebe, podeliť sa s nimi o svoje šťastie, o svoju blaženosť už tu na Zemi.

„Pokladám ťa za spolupracovníčku samého Boha a za tú, ktorá zdvíha klesajúce údy jeho nevýslovného tela – Cirkvi,“ píše Klára ďalej sv. Anežke.

Sr. Veronika Karaffová, OSC