Pastorácia povolaní na Slovensku

Všetky články blogu Z lásky povolaná k láske

Rozhovor na prahu života
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - Záver
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - VII.
Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - VI.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - V.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - IV.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - III.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - II.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - I.
Panna, sestra, pani, dcéra, služobnica, matka, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Assisi) - Úvod

Návštevníci našej stránky

Dnes:11
Tento týždeň:124

Práve je tu on-line 17 návštevníkov a nik z nášho tímu.Panna, sestra, pani, dcéra, matka, služobnica, nevesta (Povolanie ženy cestou sv. Kláry z Asisi) - Záver

Záver

Poslednú kapitolu chcem venovať niečomu, čo tu i tam v ostatných dieloch akoby úchytkom zaznelo, skromne a pokorne. A pritom to tvorí v podstate celý základ pre naplnenie povolania ženy a priestor pre jeho uskutočnenie, ak ho chceme žiť nielen prirodzene, ale i milostne. Chcem hovoriť o Cirkvi, ktorej sme „ikonou“ (ako to povedal aj pápež František).

Chcem hovoriť o Cirkvi – Neveste Baránka. Cirkev sa odjakživa prirovnáva k žene – má teda vlastnosti ženy i jej povolanie. Je nám, veriacim, sestrou, matkou, je nám i dcérou, lebo sme zodpovední za to, ako sa prezentuje; je nám paňou i služobnicou – v jej rozhodnutiach a v tom, čo nám darúva a sprostredkúva: Ježiša a jeho učenie.

V podstate môžeme začať celý seriál čítať od začiatku s predstavou, že čítame o povolaní Cirkvi. Urob to, ak máš voči Cirkvi pochybnosti! V čase dezorientácie, čo vlastne Cirkev je, v čase, kedy z nej médiá robia len akúsi skostnatelú inštitúciu, je nesmierne nutné vidieť Cirkev tak, ako ju vidí Ježiš. Postavme svoj obraz Cirkvi do tohto zrkadla! Je to Nevesta Baránka, ktorý za ňu položil svoj život a ktorý ju naveky miluje. Staňme sa milovníčkami tej, ktorú miluje Ježiš! Staňme sa životom nášho povolania Cirkvi i sebe navzájom pannami, sestrami, paniami, dcérami, služobnicami, matkami a ako nevesty „spievajme novú pieseň a nasledujme Baránka kamkoľvek ide" (4LAnez 3).

„A aby som použila vlastné slová apoštola, pokladám ťa za spolupracovníčku samého Boha a za tú, ktorá dvíha klesajúce údy jeho nevýslovného tela“ = Cirkvi (3LAnez 8).

Sr. Veronika Karaffová OSC

Spisy sv. Kláry si môžete stiahnuť v češtine na bony.cholerik.cz