Pastorácia povolaní na Slovensku

Sestra Hroznata sa modlí za hľadajúcich aj tých, čo im pomáhajú.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 • Za seminaristov a rehoľníkov

  Pane Ježišu Kriste,
  ty si položil život za spásu ľudí
  a stal si sa Večným kňazom.

  Prosíme ťa za tých,
  ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
  Udeľuj im aj naďalej svoju milosť,
  vzdiaľ od nich všetky pokušenia
  a posilňuj ich vo svätosti,
  aby ochotne a oddane poznávali teba,
  a tak sa pripravovali
  na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi.

  Ukáž im zmysel a hodnotu povolania,
  aby ťa sami čoraz viac milovali
  a zjednocovali sa s tebou.
  Zvláštnym spôsobom ti zverujeme
  seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.
  Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
  Amen.

Návštevníci našej stránky

Dnes:75
Tento týždeň:155

Práve je tu on-line 39 návštevníkov a nik z nášho tímu.Koinonia Ján Krstiteľ

Zakladateľom je katolícky kňaz argentínskeho pôvodu: Ricardo Argaňaraz. Vanutie Ducha Svätého po koncile ho „našlo“ v Taliansku, kde ako mladý kňaz študoval na Gregoriánskej univerzite. Vo svojom srdci cítil volanie ísť do samoty a viac načúvať Bohu. Po troch mesiacoch, ktoré strávil v Dolomitoch sa usadil v jednej z opustených osád (Camparmo) v horách neďaleko mesta Vicenza. V krátkom čase sa vytvorila okolo neho komunita mladých
nadšencov, ktorí sa rozhodli žiť naplno pre Božie kráľovstvo a dielo Novej evanjelizácie. Charizma komunity, ktorá spočíva vo vydávaní svedectva o Kristovi spôsobila, že komunita v krátkom čase expanduje do Európy a postupne aj za jej hranice.
Na Slovensko prichádzajú prví členovia z Talianska v máji 1994 na pozvanie spoločenstva Metanoia z Prešova. Postupne pribúdali stretnutia, kurzy na Slovensku, ale aj návštevy Slovákov v Taliansku. Začiatkom augusta 1995 vydáva košický arcibiskup: Mons. Alojz Tkáč povolenie na
pôsobenie koinonie v jeho diecéze a za predstaveného potvrdzuje kňaza: Milana Bednarika. Prvé roky spoločenstva boli poznačené snahou prezentovať koinoniu v cirkvi a spoločnosti, budovať štruktúry a formovať nových členov. Od roku 1997 žije jadro komunity v Zlatej Idke pri Košiciach. Jadro tvoria bratia a sestry, ktorí prijali záväzky žiť v chudobe, poslušnosti a čistote pre Bože kráľovstvo. Okrem týchto má komunita tzv. externých členov, ktorí
šíria charizmu spoločnstva vo svete.

Prioritou a poslaním komunity je evanjelizácia. Každý člen je vedený k osobnej evanjelizácii a k osvojeniu si projektu Dom modlitby. Spoločenstvo hľadá nové formy a spôsoby oslovenia. Organizuje evanjelizačné stretnutia, formuje oslovených vďaka evanjelizačnej škole a biblickej korešpondenčnej
škole. Po nejakom čase sa koinonia na Slovensku rozrástla a v roku 1999 predstavený koinonie požiadal diecézneho biskupa v Banskej Bystrici, Mons. Rudolfa Baláža o pomoc. Ten prijal koinoniu do svojej diecézy a zveril jej farskú budovu v Sklenom pri Kremnici. Tak vzniklo druhé centrum života a apoštolátu koinonie na Slovensku. Medzitým viacerí členovia odišli misijne pôsobiť do rôznych časti sveta, alebo na štúdia do inštitútu v Taliansku. Posledným členením koinonie bol rok 2007, keď sa v Prešove vytvorilo centrum koinonie pre gréckokatolíkov. Od roku 2004 buduje koinonia svoje centrum
vo Vyšnom Klatove, pri Košiciach. Toto centrum je budované aj vďaka finančnej a morálnej podpore mnohých dobrodincov a cirkevných autorít, ba
podpory samotného pápeža Benedikta XVI. Predpokladané ukončenie centra je v roku 2009. Celkový počet všetkých členov koinonie na Slovensku je 750. Pre potreby koinonie v roku 2008 vysvätili Mons. A. Tkáč a Mons. R. Baláž dvoch členov za kňazov. Svätenie ďalších kandidátov sa pripravuje.

Charizma: Svedčiť o osobnom stretnutí s Kristom

Apoštolát: Evanjelizácia, ohlasovanie evanjelia novými spôsobmi a prostriedkami

Miesta pôsobenia: Slovensko: Zlatá Idka, Vyšný Klatov, Sklené, Prešov, Bratislava
vo svete: Európa, Afrika, Severná Amerika, Ázia

Formácia: Kerygmatická a evanjelizačná škola, inštitút

Kontakt:
Koinonia Ján Krstiteľ
044 61 Zlatá Idka 164

www.koinonia.sk

www.mladi.koionia.sk