Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

 • Modlitba za duchovné povolania

   Pane Ježišu,
  ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
  a urobil si ich rybármi ľudí,
  tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
  Poď a nasleduj ma!
  Daruj mladým chlapcom a dievčatám
  milosť ochotne odpovedať na tvoj
  hlas.
  Podporuj v apoštolských námahách
  našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
  ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
  Prebuď v našich
  spoločenstvách misionársku horlivosť.
  Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
  a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
  pre nedostatok
  pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

  Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
  pomáhaj nám
  odpovedať áno Pánovi,
  ktorý nás volá 
  spolupracovať na Božom pláne.
  Amen.

     Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
  vypros pre naše Slovensko veľa svätých
  a horlivých kňazov.

   

  Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava

   

Návštevníci našej stránky

Dnes:3
Tento týždeň:131

Práve je tu on-line 31 návštevníkov a nik z nášho tímu.Zasvätené panny OV

latinsky Ordo Virginum

Rád zasvätených panien je starobylý, existujúci už od čias apoštolov. Je to spôsob zasväteného života žien, ktoré Pán povolal, aby sa k nemu pripútali s väčšou slobodou srdca, tela a ducha, a ktoré sa so schválením Cirkvi rozhodli žiť v stave trvalého panenstva.

Už v prvých storočiach existovali v cirkevných obciach panny, ktoré chceli z lásky k Bohu zasvätiť svoje panenstvo Kristovi v službe Cirkvi. K životu v panenstve boli prijímané biskupom.
So vznikom rehoľného spôsobu života počet panien žijúcich v svetských podmienkach klesal, nikdy však nezanikol.

Povolanie k tomuto spôsobu zasväteného života sa znovu stalo aktuálnym na začiatku 20. storočia. Druhým vatikánskym koncilom bolo nariadené upraviť starobylý obrad zasvätenia panien (SC, čl. 80). Nový obrad bol vyhlásený dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z 31. mája 1970 a umožnil prijať zasvätenie ženám žijúcim vo svete.

4. augusta 2012 sa uskutočnilo prvé zasvätenie panien na Slovensku v Žiline, keď biskup Mons. Tomáš Galis zasvätil tri kandidátky.
O rok nato arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prijal do stavu Bohu zasvätených panien tri pripravené kandidátky z Bratislavskej arcidiecézy.

Stav zasvätenej panny nie je zriadený kvôli nejakej konkrétnej úlohe v Cirkvi, ale pre osobnú svätosť tej, ktorá ho prijíma. Charizma zasvätenej panny spočíva v jej svedectve a prítomnosti. Panny zasväcujú svoju čistotu, aby Krista vrúcnejšie milovali a pohotovejšie slúžili bratom a sestrám.

Zasvätená panna má byť vo svojom živote a službe obrazom panenskej nevesty Cirkvi v jej vzťahu k Ježišovi Kristovi, teda čistá silou milosti.
Životný štýl zasvätenej panny je odrazom Cirkvi panny, ktorá tu na zemi v modlitbách a svedectve života očakáva prichádzajúceho Pána a vedome sa pripravuje pre svojho Ženícha.

Zasvätené panenstvo samo osebe nevyžaduje aj záväzok chudoby a poslušnosti, ale iba život v panenskej čistote.
Diecézny biskup je priamym predstaveným pre pannu, ktorú zasvätil Pánovi. Preto zasvätená panna prechováva voči nemu úctu a poslušnosť a modlí sa zaňho.
Charakteristikou jej stavu je prijímanie sviatostí, denné modlitba breviára, lectio divina, meditácia, duchovné čítanie, spytovanie svedomia, adorácia, duchovné vedenie, exercície a prejavy úcty k Panne Márii, ako napríklad ruženec.

Každá zasvätená panna slúži svojej diecéze i celej Cirkvi podľa svojich chariziem, veku, životných podmienok a okolností, podľa svojej vlastnej profesie i spirituality - zvlášť modlitbou, skutkami pokánia a milosrdenstva, dobročinnosťou a apoštolskou činnosťou. Podieľa sa na evanjelizácii, katechizácií a iných činnostiach Cirkvi v prostredí, v ktorom žije a pracuje. Podľa priania biskupa a potrieb diecézy môže prijať zamestnanie v Cirkvi alebo zostať vo svojom civilnom povolaní.

Zasvätené panny pôsobia v mnohých krajinách po celom svete.
Na Slovensku pôsobia zatiaľ v Bratislave, Žiline a v Dubnici nad Váhom. Ich kandidátky žijú v Košiciach, Prešove, v Ružomberku a v Tvrdošíne.

Formácia trvá 7 rokov. Podieľa sa na nej biskupský delegát, duchovný poradca a zasvätená panna sprevádzateľka.
Vyžaduje sa minimálny vek 23 rokov, najvyšší 43 rokov.


Kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ordovirginum-sk.webnode.sk