Pastorácia povolaní na Slovensku

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 • Modlitba za duchovné povolania

   Pane Ježišu,
  ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
  a urobil si ich rybármi ľudí,
  tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
  Poď a nasleduj ma!
  Daruj mladým chlapcom a dievčatám
  milosť ochotne odpovedať na tvoj
  hlas.
  Podporuj v apoštolských námahách
  našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
  ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
  Prebuď v našich
  spoločenstvách misionársku horlivosť.
  Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
  a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
  pre nedostatok
  pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

  Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
  pomáhaj nám
  odpovedať áno Pánovi,
  ktorý nás volá 
  spolupracovať na Božom pláne.
  Amen.

     Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
  vypros pre naše Slovensko veľa svätých
  a horlivých kňazov.

   

  Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava

   

Návštevníci našej stránky

Dnes:3
Tento týždeň:131

Práve je tu on-line 31 návštevníkov a nik z nášho tímu.Sekulárny inštitút našej milej Panej zo Schönstattu

Názov Inštitútu súvisí s Pannou Máriou, našou milou Paňou, ktorá je na pútnickom mieste v Schönstatte, nachádzajúcom sa v okolí mesta Koblenz v Nemecku,
uctievaná ako “Trikrát Obdivuhodná Matka a víťazná Kráľovná zo Schönstattu”. Inštitút je časťou Schönstattského Diela a spoluzodpovedným nositeľom za toto Dielo, ktoré 18. 10. 1914 r. založil páter Jozef Kentenich. Zakladateľ Jozef Kentenich hlásal, že Najsvätejšia Matka ako Osoba bola Bohom povolaná za partnerku Novej Zmluvy a stala sa Pomocníčkou v Kristovom Diele spásy. Ako Panna Mária, chceme aj my uprostred sveta po boku Krista pomáhať pri spáse sveta. Znak tohto poslania vyjadruje “Kríž Jednoty”. Podstatou našej spirituality je Zmluva lásky uzatvorená s Najsvätejšou Matkou zo Schönstattu a znamená naše úplne oddanie sa Jej. Touto Zmluvou sa usilujeme o žitie ideálu “altera Maria”, druhá Mária alebo malá Mária, t. j. usilujeme sa o nový typ ženy, ktorý chcel Zakladateľ darovať Cirkvi a svetu. Panna Mária nám poskytuje domov vo svojej kaplnke v Schönstatte, vychováva nás na svoj obraz a podobu a posiela nás do sveta ako Panie Schönstattu, aby sme ako Jej nástroje pomáhali viesť svet k Bohu. Realizujeme to silou svojho postoja a priľnutím sa k Panne Márii. Ako malé Márie chceme Krista opäť priniesť do sveta; dať mu dušu a to predovšetkým skrze náš život a naše pôsobenie v ňom. Oblasť apoštolskej činnosti si členky volia samé a nesú za ňu zodpovednosť. V každodennom živote nasledujeme život Najsvätejšej Matky: navonok ako Panna Mária žijeme samostatne, ukryté vo svete, spojené s pokrvnou rodinou, s povolaním, susedmi, farnosťou a politickým životom. Vnútorne sme úplne nasmerované na Krista a nasledujeme Ho naším radikálnym životom podľa evanjeliových rád. K tomu nás inšpirujú ročné exercicie, mesačné stretnutia,
rodinné listy z Inštitútu a osobné kontakty medzi členkami spoločenstva. Okrem toho každá Pani dbá o intenzívne duchovné priľnutie k Ideálu a Poslaniu Inštitútu, ku predstaveným a k spolusestrám. Aj napriek tomu,že žije vo svete sama, nepociťuje samotu.

Cesta formácie v našom Inštitúte je nasmerovaná k večnému kontraktu, ktorému predchádza ročný postulát, 2 alebo 3-ročný noviciát a dva roč-
né obdobia intenzívneho školenia. Predpísaný vek kandidatiek je 20-30 rokov, možný je aj dišpenz. Výchova kandidátok od začiatku smeruje k tvo-
reniu syntézy života v svete, s hlbokou duchovnou formáciou, v duchu Ideálu a Poslania Inštitútu. Preto ostávajú aj počas obdobia formácie v svojom
svetskom povolaní.

Počiatky nášho Inštitútu siahajú do 30-tych rokov minulého storočia. V priebehu niekoľkých rokov sa však silne rozvinul, a tak ho otec Kentenich
po návrate z koncentračného tábora v Dachau dňa 2. februára 1946 konštituoval. 31. 5. 1972 obdržal dieciézne právo a 15. 9. 1977 naše Spoločenstvo
na základe Decretum laudis dostalo pápežské právo.

Inštitút pracuje v štyroch svetadieloch. Najviac členiek žije v Nemecku, Švajčiarsku, Južnej Amerike, Portugalsku a v Poľsku. Rozvíja sa aj v Indii a v Afrike.

Kontakt:
Sekulárny Inštitút našej milej Panej zo Schönstattu
Hlavná 81
080 01 Prešov

tel.: 051 - 770 28 87

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.frauen-von-schoenstatt.de