Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Má Boh pre každého osobitú vôľu?

  Takto položená otázka nás privádza do rozpakov. Sú dni, keď sa chceme odvolávať na osobitú Božiu vôľu, ktorá by bola naším povolaním...

 

 

 

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:90
Tento týždeň:646

Práve je tu on-line 20 návštevníkov a nik z nášho tímu.Najbližšie sa chystá:

 • Boh ma miluje! Ako odpovedám na jeho lásku?

  Sestry redemptoristky

  pozývajú dievčatá od 18 rokov na duchovnú obnovu

  28. - 30. októbra 2016

  vo Vranove nad Topľou.

  Viac info...

   

Najnovšie sa chystá:

Čo sa naposledy udialo:

 • Týždeň v kláštore? Nikdy viac nepremeškaj!

  Pozvanie na plagáte nesľubovalo veľa ani málo. Sľubovalo prežiť radostné chvíle. Radostné chvíle v spoločenstve pri práci, modlitbe a oddychu. A všetko bolo splnené. Ale pekne poporiadku. 

  Pozvali nás sestry z rehole Školských sestier sv. Františka z Assisi do svojej Žilinskej komunity. Prišlo nás 15 dievčat. Každá úplne iná, zbližšia aj zďaleka, študujúce aj pracujúce,...  

  Dní ubiehali až príliš rýchlo. Pravidelný kolobeh kláštorného života nás naplno pohltil a cítili sme sa ako doma. Prijaté a milované.

  pokračovanie...

Jedna z ciest duchovných povolaní:

Rehoľa kazateľov OP

latinsky Ordo praedicatorum
ľudovo dominikáni

ženská vetva Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy OP

laické spoločenstvo Laický dominikáni

 

Sv. Dominik Guzman, syn španielskeho šľachtica, začal žiť podľa vzoru apoštolov a prvotnej cirkvi, aby slovom i príkladom priviedol späť na cestu pravovernosti albigéncov. V roku 1216 založil žobravú rehoľu zakotvenú v mníšskom spôsobe života, aby bratia prinášali ľudom evanjelium....

Viac o tejto duchovnej ceste...

Playlist k roku zasväteného života