Pastorácia povolaní na Slovensku

 

 

 

 

Nastal čas na zmenu.

Po mnohých rokoch služby táto stránka pastorácie povolaní zomiera. Mnohým pomohla, mnohých iných sklamala. Hoci nikdy nebola dokončená, posunula slovenskú pastoráciu povolaní na vyšší level. Dnes už je však technicky, obsahovo aj ideovo zastaralá.

Vďaka Bohu a vďaka usilovnosti jeho detí, už vznikli ďalšie stránky, ktoré poskytujú kopec informácií o zasvätenom živote a o jednotlivých reholiach, ako aj zamyslenia a rady pre hľadajúcich. Zmenila sa organizačná štruktúra pastorácie povolaní na Slovensku, teológia povolania aj online kultúra. A tak nastal čas na zmenu.

Modli sa, prosím, za nás, kým pre teba pripravujeme novú stránku.

 

Kamil Kočan SVD,
webmaster
a misionár v Zimbabwe