Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Má Boh pre každého osobitú vôľu?

  Takto položená otázka nás privádza do rozpakov. Sú dni, keď sa chceme odvolávať na osobitú Božiu vôľu, ktorá by bola naším povolaním...

 

 

 

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:105
Tento týždeň:568

Práve je tu on-line 13 návštevníkov a nik z nášho tímu.Najbližšie sa chystá:

 • Budem počúvať, čo povie Pán

  Modlitbové spoločenstvo Angelus

  pozýva všetkých, ktorí sú na ceste hľadania svojho životného povolania, na stretnutie

  11. júna 2016

  v Banskej Bystrici.

  Viac info...

   

Najnovšie sa chystá:

Čo sa naposledy udialo:

 • Spolu s Kristom v Getsmanskej záhrade

  V provinciálnom dome sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Bratislave sa od 6. do 8. mája 2016 konala duchovná obnova pre dievčatá s témou: „S Kristom v Getsemanskej záhrade.“ Piatkové popoludnie za začalo spoločnou adoráciou Najsvätejšej Sviatosti spojené s osobným požehnaním. Večer sme strávili v príjemnom kruhu - vzájomným spoznávaním sa a pozretím si filmu, ktorý predstavil vonkajšiu i vnútornú charizmu sestier Tešiteliek BSJ. 

  pokračovanie...

Jedna z ciest duchovných povolaní:

Congregatio Jesu CJ

ľudovo anglické panny

Zakladateľka Mary Ward (1585-1645), pôvodom z Anglicka, sa cítila Bohom povolaná vykonať veľké veci na oslavu Boha. V roku 1609 založila spoločenstvo žien činných v apoštoláte podľa vzoru Spoločnosti Ježišovej.

Charizmou rehole je šírenie a obrana viery v rôznych službách, ktoré sú potrebné v Cirkvi. Sestry skladajú aj štvrtý sľub - sľub poslušnosti pápežovi, ktorý súvisí s pripravenosťou nechať sa poslať kamkoľvek a pre ktorúkoľvek službu....

Viac o tejto duchovnej ceste...

Playlist k roku zasväteného života