Pastorácia povolaní na Slovensku

 

 

 Čo je to pastorácia povolaní?

Pastorácia povolaní je starostlivosť o mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v Katolíckej cirkvi a túžia svoj život zasvätiť službe Bohu a ľuďom.

Jej cieľom je v prvom rade pomôcť človeku objaviť Boží plán pre svoj život a odpovedať na Božie volanie. Snaží sa tiež šíriť kultúru duchovného povolania, aby bol tento spôsob života v spoločnosti čoraz viditeľnejší a prijímaný ako potrebný a plnohodnotný.

Kto robí pastoráciu povolaní?

Medzi aktívnych animátorov povolaní patria kňazi, diakoni, zasvätení i laici. Každý veriaci by však mal podporovať nové duchovné povolania podľa svojich darov a možností.

Oficiálne poverení pastoráciou povolaní vo svojej diecéze, reholi alebo inštitúte zasväteného života sa nazývajú koordinátori pastorácie povolaní. Vytvorili celoslovenský tím pastorácie povolaní a diecézne tímy pastorácie povolaní. Pomáhajú im pritom mnohí dobrovoľníci.

Ako to vyzerá v praxi?

Animátori povolaní (teda koordinátori + dobrovoľníci) organizujú rôzne podujatia venované duchovným povolaniam, ako besedy, obnovy a modlitbové stretnutia. Mladým ľuďom poskytujú informácie o formách duchovných povolaní, ale aj poradenstvo a príležitosť stretnúť sa s tými, čo už svoje povolanie žijú.

Kultúru duchovného povolania šíria modlitbami, liturgiou i vzdelávaním, prostredníctvom médií aj umenia, no najmä svedectvom vlastného života.