Pastorácia povolaní na Slovensku

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:6
Tento týždeň:6

Práve je tu on-line 91 návštevníkov a nik z nášho tímu.Zodpovednosť

Pane, ty si vložil
do našich rúk budovanie sveta
a zveľaďovanie tvojej Cirkvi.
Zveril si nám ohlasovanie
tvojho Evanjelia
a čakáš na nás v chudobných,
trpiacich a opustených,
a vo všetkých
našich bratoch a sestrách.
Pred nami sa otvárajú
mnohé cesty
a ozývajú sa mnohé hlasy,
ktoré by nás mohli pomýliť.
Medzi tým všetkým
je tvoje volanie
tak silné a príjemné
a neobmedzuje v ničom našu slobodu.
Nedovoľ, aby osoby,
idey a okolnosti prekazili
alebo zneškodnili
naše pevné rozhodnutia.
Urob, aby naša zodpovednosť
stále rástla a chráň našu slobodu,
aby sa každý jeden z nás
odovzdal slobodne a s láskou
službe Bohu a blížnemu až do konca.
Amen.