Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 Za misijné povolania

Zjednotení s mladými celého sveta
dvíhame svoju modlitbu
k Pánovi žatvy,
aby znásobil počet
ohlasovateľov Evanjelia,
s istotou,
že vypočuje našu modlitbu,
ktorú nám Ježiš prikázal modliť sa.
Bože, náš Otec,
zverujeme Ti mladých
celého sveta,
s ich problémami,
túžbami a nádejami.
Obráť k nim svoj pohľad
a urob ich nositeľmi
a staviteľmi civilizácie lásky.
Volaj ich k nasledovaniu
Ježiša, Tvojho Syna.
Urob ich schopnými pochopiť,
že stojí za to
obetovať svoj život pre Teba
a za ľudstvo.
Daj im veľkodušnosť,
aby rýchlo a bez váhania
odpovedali na Tvoje volanie.
Daj, aby spoznali, že povolanie,
ktoré im dávaš,
je vždy aktuálne a veľmi potrebné.
Amen.