Ukáž, ktorých...

Bože, ty si prikázal svojim učeníkom,
ktorí sa modlili a postili,
aby vyčlenili Šavla a Barnabáša na dielo,
ku ktorému si ich povolal.

Prejav aj dnes svoju prítomnosť v Cirkvi,
ktorá sa modlí.
Ty, ktorý poznáš všetky srdcia,
ukáž, ktorých si si vyvolil k službe.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.