Za seminaristov a rehoľníkov

Pane Ježišu Kriste,
ty si položil život za spásu ľudí
a stal si sa Večným kňazom.

Prosíme ťa za tých,
ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život.
Udeľuj im aj naďalej svoju milosť,
vzdiaľ od nich všetky pokušenia
a posilňuj ich vo svätosti,
aby ochotne a oddane poznávali teba,
a tak sa pripravovali
na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi.

Ukáž im zmysel a hodnotu povolania,
aby ťa sami čoraz viac milovali
a zjednocovali sa s tebou.
Zvláštnym spôsobom ti zverujeme
seminaristov a rehoľníkov z našej diecézy.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.