Modlitba za chorých

Pán života,
vezmi za ruku chorých ľudí a udeľ im svoju pomoc
vo chvíľach skúšok, posilni ich
v ťažkostiach a bolestiach.
Odmeň ich svojou radosťou
za prijaté utrpenie z lásky k bratom,
s úplným primknutím ku spasiteľnému krížu.
Daj, aby sa ich modlitba
a prijaté utrpenie stali žriedlom
nových povolaní do Cirkvi.
Amen.