Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 Za duchovné povolania

    Pane Ježišu,
ty si povolával, koho si chcel;
volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. 
Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal;
osvecuj nás darom viery v teba.
Ty si ich chránil v ťažkostiach;
pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. 
A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe,
nech tvoja láska zahrieva toto povolanie
od jeho zrodu a
dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca.
Amen

 

Ján Pavol II