Odpusť mi

 

Drahý Ježišu,
odpusť mne,
odlúčenej duši, ktorá sa ťa zriekla,
pretože som bol slepý.
Prepáč mi, že som zamenil tvoju lásku za bezcenné veci,
ktoré nič neznamenajú.
Pomôž mi nájsť odvahu kráčať po tvojom boku,
prijať s vďačnosťou tvoju lásku a milosrdenstvo.
Pomôž mi zostať blízko tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu
a už nikdy viac sa od Teba nevzdialiť.
Amen