Pastorácia povolaní na Slovensku

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 

 

Návštevníci našej stránky

Dnes:70
Tento týždeň:150

Práve je tu on-line 22 návštevníkov a nik z nášho tímu.Modlitba za duchovné povolania

 Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj
hlas.
Podporuj v apoštolských námahách
našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich
spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok
pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
pomáhaj nám
odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá 
spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

   Panna Mária, matka Krista - Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých
a horlivých kňazov.

 

Zdroj: Jednotný katolícky spevník a najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka. 75. vydanie. 2013. Spolok svätého Vojtecha. Trnava