Pastorácia povolaní na Slovensku

 

mohlo by ťa zaujímať:

 

 

 Modlitba v hodine milosrdenstva


Najmilosrdnejší Ježišu, Mesiáš a Spasiteľ! Večná Láska!
Buď pozdravený, Kriste, v hodine bolestnej smrti na kríži!
Sústredene rozjímame nad utrpením, ktoré ti pripravili ukrutní ľudia predtým, než si odišiel z tohto sveta. Znášal si umučenie v pokore a tichosti.
Modlil si sa za svojich prenasledovateľov, ktorí nevedeli, čo robia.
Zvíťazil si, ukrižovaný Pane. Po zmŕtvychvstaní si zasadol po pravici Otca.
Ó, Božský darca Ducha Svätého a Syn Nepoškvrnenej Márie, vyvolenej Bohom!
Sestre Faustíne si povedal, že lúče vychádzajúce z tvojho srdca, krv, ktorá bola tebou vyliata, čiže život duší a voda, sú ich ospravedlnením.
Udeľ nám svoju lásku.
Ježišu, cesta a brána spásy, požehnaj svoju Cirkev. Požehnaj nástupcu sv.Petra a celý Boží ľud.
Priveď do svojho ovčinca aj tých, ktorí ťa nechcú spoznať. Obývaj naše srdcia, utužuj v nás vieru a lásku. Napĺňaj milosťou a pokojom naše rodiny, aby žiarili tvojím svetlom a príkladným životom.
Ospravedlňujeme sa za ľahostajnosť voči tebe, prítomnom v Oltárnej sviatosti. Za urážky Boha a najsvätejšej Panny Márie, za nedostatok nábožnosti a horúcej viery, za rozpad manželstiev, za ľahostajnosť rodičov a dospelých voči kresťanskej výchove detí a mládeže. Ospravedlňujeme sa za hriechy opilstva, za nemravnosti, za nedostatok úcty k životu a za všetko, čo odporuje tvojim prikázaniam.
Pomôž nám, aby sme mohli prinášať lásku tam, kde je nenávisť. Jednotu, kde vládne nejednotnosť, závislosť, zúfalosť a smútok. Vyrovnávaj cesty dnešného ťažkého sveta. Obdaruj ho milosrdnestvom! Vrúcne ťa prosíme, zabúdaj na naše hriechy.
Ježišu, láskavý pre hriešnikov, Opora slabých, Tešiteľ trpiacich, Spravodlivosť ukrivdených, Žriedlo svätosti- ukáž nám svoje milosrdenstvo!
Ježišu, Vykupiteľ človeka- nauč nás tvojej láske a milosrdenstvu!