Pastorácia povolaní na Slovensku


Povolaní z alkoholických rodín... 6. Záver: Čo zostáva

Cieľom tohto príspevku bolo dať ti kľúč k niečomu, čo v sebe nosíš, ale to zároveň nepoznáš, alebo o tom ešte nevieš a vybaviť ťa tak potrebným výstrojom na ceste tvojho povolania.

Alkoholická rodina ťa poznačila do života. Ak sa aj podarí mnohé rany uzdraviť a premeniť, jazvy zostávajú a občas sa i prejavia. Dospelé deti z alkoholických rodín trpia často pocitom akejsi stálej hrozby. Keďže si nespoznal/a „pevnú pôdu pod nohami“ v existenciálnych oblastiach ako je dôvera v život, vo svet, vo vzťahy; si náchylný/á mať strach z rozhodnutí, z budúcnosti, z vecí, čo sa dejú vo svete a ohrozujú slobodu a život ľudí. V takýchto situáciách si musíš dopriať priestor, ktorý potrebuješ, aby si si znova obnovil/a vnútornú silu. Musíš dobre dbať na svoje hranice a zastať si ich. To nie je slabošstvo, to je sila maličkých, o ktorých hovorí Ježiš v Evanjeliu. On sám sa pre nás stal slabosťou, aby sme my v ňom našli svoju silu. Rozvíjaj úprimný a intímny vzťah k Ježišovi, ktorý sa za svoje rany nikdy nehanbí – naopak – vždy sa s nimi ukazuje. U Ježiša nájdeš potrebnú oporu, silu a povzbudenie. Nezostaň osamelý/á!
Dospelé deti alkoholikov majú zvýšenú tendenciu upadnúť do nejakej závislosti. Snaž sa o vyvážený spôsob života, vyhýbaj sa dlhodobému stresu. Skúmaj, kde nachádzaš odpočinok a útechu. Koľko času tráviš napr. pri počítači a pri akých konkrétnych aktivitách? Ak máš tendenciu upadať do pochmúrnych myšlienok a pocitov, ktoré pretrvávajú dlhšie, ako dva týždne, sleduj, v ktorých mesiacoch sa to najčastejšie stáva. Najnáchylnejšie obdobie je koniec februára – začiatok apríla, kedy sa príroda veľmi rýchlo prebúdza a rozvíja, človek je ale ešte skôr zaspatý a zimne naladený. Druhým častým obdobím je koniec októbra – začiatok decembra, kedy sa začína rapídne rýchlo stmievať. V týchto časoch, ale i napr. v časoch dlhodobejších procesov tvojho osobného dozrievania, ktoré vyžadujú veľa tvojej vnútornej sily, môžeš prijať pomoc i cestou prírodnej medicíny. Koncentrovaný výťažok ľubovníka bodkovaného pomáha organizmu prijímať viac svetla, ako je to zvyčajné, a tým sa osvetlí i v duši. Nemusíš všetko zvládnuť sám/sama.

Záver.
Téma, do ktorej som sa pustila, je veľmi komplexná a individuálna. V mnohom si sa možno našiel/našla; v mnohom možno nie, alebo si sa nedočítal/a všetko to, čo prežívaš.
Cieľom tohto príspevku bolo dať ti kľúč k niečomu, čo v sebe nosíš, ale to zároveň nepoznáš, alebo o tom ešte nevieš a vybaviť ťa tak potrebnou výstrojou na ceste tvojho povolania.
Tématike sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. Píše sa o alkoholikoch, ale nie o tých, ktorí touto chorobou trpia nepriamo, či skôr „neviditeľne“. A keďže je alkoholizmus na Slovensku častý, musela som túto tému aspoň načrtnúť.
Jedna kniha ale predsa len existuje. Janet G. Woititz, americká psychoterapeutka, ako prvá spoznala závažnosť tejto tematiky a vydala niekoľko kníh:
1. Kniha „Adult Children of Alcoholics“ je základným dielom k téme. Vyšla i v slovenčine pod názvom: „Dospelé deti alkoholikov“, ale je vypredaná a nové vydanie sa nechystá. Dá sa však zohnať v knižniciach, alebo v iných jazykoch: v češtine pod titulom: „Dospělé děti alkoholiků“; v nemčine pod názvom: „Um die Kindheit betrogen: Hoffnung und Heilung für erwachsene Kinder von Suchtkranken“, v poľštine „Dorosłe dzieci alkoholików“.
V ostatných dvoch knihách sa Woititz venuje špeciálnym problémovým oblastiam dospelých detí alkoholikov, a to schopnosti či skôr neschopnosti intimity a blízkosti a problémom v oblasti sexuality.
2. Kniha „The Intimacy Struggle“ vyšla pokiaľ viem okrem originálu len v nemčine: „Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit: Wie erwachsene Kinder von Suchtkranken Nähe zulassen können“ (Túžba po láske a zázemí: Ako sú dospelé deti závislých rodičov schopné pripustiť blízkosť“
3. „Healing Your Sexual Self“ vyšla tiež asi ešte len v nemčine: „Heilen der Sexualität: Partnerschaft, Intimität, Vertrauen, Liebe“ (Uzdravenie sexuality: Partnerstvo, intimita, dôvera, láska“.
Woititz ďalej napísala i knihu pre manželov, ktorí sú sami z alkoholických rodín s cieľom pomôcť im vychovávať ich deti bez vplyvu následkov z ich vlastného detstva a dospievania a knihu pre tých, ktorých manžel alebo manželka podľahla alkoholu či inej závislosti.
V angličtine sa dá kúpiť kompletný zväzok diel tejto autorky: „Adult Children of Alcholics Complete: Adult Children of Alcoholics: at Home, at Work, and in Love.“

Svojpomocné skupiny a možnosti liečby pre dospelé deti alkoholikov ponúka ACOA alebo NACOA. Neviem o ničom takom na Slovensku. V UPC v Bratislave viem, že existovalo stretko pre dospelé deti alkoholikov, vďaka jednej jeho návštevníčke som sa i o tématike dozvedela a začala sa ňou dlhoročne zaoberať. Môj článok by nevznikol bez týchto ciest Božích...

V nádeji, že som vám, povolaným z alkoholických či inak závislých rodín, aspoň trochu mojím článkom pomohla, vás chcem povzbudiť: nemáte sa za čo hanbiť! Vašou rodinou ste výnimočne vyformovaní ako stromy, ktoré čelia búrkam, vetrom a dažďom, chladu a málo výživnej pôde v málo úrodných oblastiach. Tieto stromy nerastú rýchlo, nevytvárajú krásnu korunu, ktorou by sa mohli pýšiť; sú zato vysoko rezonančné: hudobné nástroje vytvorené z ich dreva vedia spievať o hĺbkach ľudskej duše a ľudského bytia. Tak sa i vy môžete stať vzácnou oporou mnohým slabým a trpiacim na tele či na duchu, lebo ste sa formovali krôčik po krôčiku, precízne a starostlivo a s veľkým úsilím a námahou. Buďte si istí: nieto životnej rany, z ktorej by nemohol vzniknúť drahokam.


Sr. Veronika Karaffová, osc