Pastorácia povolaní na Slovensku

Konkrétne spoločenstvo

V prvom pokračovaní článku k tématike hľadania povolania do konkrétnej rehole sa chcem venovať pohľadu na konkrétne spoločenstvo. Nie je kláštor ako kláštor, i keď patrí do tej istej rehole! Zvlášť kláštory starých rádov sú každý úplne samostatný, má svoju históriu, svoju tradíciu, svoje zvyky, svoj spôsob, ako žije podľa regule a ako chápe a žije svoju spiritualitu. Preto je dôležité zistiť oboje: do ktorého rádu ma Boh povoláva a do ktorého konkrétneho spoločenstva...

pokračovanie...

Formácia

Kto sa domnieva, že formácia z neho urobí nového človeka, toho skúsenosť naučí niečo iné. Slovo „formácia“ nie je presný výraz pre to, čo sa odohráva v prvých rokoch života v kláštore. Sv. Ignác z Loyoly, veľký učiteľ rozlišovania duchov (i rozlišovania povolania) používa vo svojich spisoch výlučne slovo „probácia“, čiže preskúšanie, vyskúšanie, skúška, ochutnanie. V čase probácie teda zisťujem, či je zvolený spôsob života ten, čo „mi sadne“, ktorý pre mňa Boh uprednostňuje a pre ktorý ma „vystrojil“ danosťami, darmi, talentami, schopnosťami, v ktorom sa môžem stať viac milujúcim človekom. 

pokračovanie...

Radosť na ceste povolania

Milí mladí. Povzbudila som vás k tomu, aby tieto články vznikali spoločne. Touto kapitolou chcem reagovať na mail jednej z vás, ktorá si všimla, že v mojich článkoch niečo chýba... Popri všetkej realite, ktorú sa nebojím vysloviť nahlas, v nich chýba dimenzia radosti z nasledovania na ceste povolania. A to je pravda. Síce sa tu a tam zablysne, alebo sa črtá, ale najväčší priestor dostali skôr problémy a ťažkosti, skôr kríž ako radostné vykračovanie. Preto chcem túto chýbajúcu zložku doplniť, lebo radosť je jedným z hlavných kritérií rozpoznávania toho správneho povolania. 

pokračovanie...