Pastorácia povolaní na Slovensku

Tráva v cestePred mojím vstupom do kláštora mi jeden pán profesor kládol na srdce toto ponaučenie: Poznal kňaza, ktorému vo fare pomáhali rehoľné sestry. Každý deň mu upratovali v pracovni a na jeho stole nenechali ani jediný papier či pero, nijaké tlačivo, čo tam z predošlého dňa zanechal. Kňaz musel potom všetko vždy v tomto nemilosrdnom poriadku, ako to nazýval, s námahou hľadať. Dajte si pozor, hovoril mi pán profesor, aby ste nenatrafili na taký kláštor, ktorý z vás urobí nemilosrdne poriadnu sestru.

pokračovanie...

4. Odchod z rehole – a čo potom?

Boh dokáže písať i na krivých riadkoch. V evanjeliu vidíme na mnohých príkladoch, ako Ježiš zaobchádza so životnými príbehmi ľudí, či už sú to jeho učeníci, alebo mýtnici, prostitútky, neposlušní synovia či ľahkovážne dcéry... Boh dokáže i zo zla vytvoriť dobro. A nikdy nás neopustí, nespustí z očí, očakáva nás každú sekundu nášho života.

pokračovanie...

3. Odísť, alebo zostať? Na vážkach vážneho rozhodnutia.


Čo teda robiť, ak sa stretnem s nevhodnou formáciou, s formáciou, ktorá ma skôr deformuje, ako formuje k obrazu, ktorý má o mne Boh? Mýlim sa ja, alebo je chybný systém? Alebo tu hrajú úlohu úplne iné aspekty? Ako rozoznať Kristov kríž, ktorý vedie po utrpení a smrti k vzkrieseniu a je teda pozitívnou súčasťou nasledovania Pána od vývoja, ktorý naopak vo mne môže pôsobiť ničivo? Do akej miery som ja sám/sama zodpovedný/á za svoju formáciu? 

pokračovanie...

2. Odchod z kláštora ako nutné dobro.

Nie vždy je odchod z kláštora harmonický a spojený okrem neistôt i s určitým radostným očakávaním, čo človeku budúcnosť prinesie. Často je to nutnosť, ktorá je výsledkom dlhodobejšieho nesprávneho zaobchádzania s novou realitou. Chyby sa tu stávajú na oboch stranách. Na jednej určitá nezrelosť i naivita, na druhej nevhodná formácia. Inak povedané, stroskotanie rehoľného života môže zapríčiniť prostý ľudský faktor. Vstúpiť do kláštora s týmto vedomím pomôže človeku prijať formáciu so správnou dávkou kritiky i zhovievavosti. Sme ľudia. Všetci.

pokračovanie...

Sú správy, ktoré obletia naše malé svety rýchlosťou blesku. "Počuli ste už? Marienka odišla z rehole!" "Čo? Janko už nie je v seminári?" "Neslýchané!" A už sa to len tak sype a Marienka s Jankom sú opečiatkovaní: "Nevydržala". "Sklamal". Tento článok píšem hlavne pre ľudí, ktorí svoj odchod z rehole či zo seminára doslova pretrpeli.To sú ľudia, ktorí poznajú Kristov kríž i zvnútra a vedia z vlastných skúseností, aký je ťažký. Ale je to zákonite i koniec cesty, ku ktorej sa cítili byť povolaní?

pokračovanie...

...tak vedz, že...

pokračovanie...

Úvod seriálu

Milý návštevník stránky pastorácie povolaní, v nasledujúcich článkoch sa chcem venovať rozličným témam, ktoré nevyhnutne patria do obdobia hľadania povolania. Môj duchovný vodca rád vravieval: „Krok do kláštora je krokom do tmy.“ Mal pravdu. Človek sa vydáva na úplne novú, dosiaľ len tušenú cestu a prijíma na seba výzvu formácie, ktorá ho pred sebou samým ukáže dosť často v úplne inom svetle, ako sa videl doteraz... Vedie ho temnotami jeho vlastného vnútra, aby začal byť citlivý na pravé svetlo.

pokračovanie...