Pastorácia povolaní na Slovensku


Prežívam také striedavé obdobia, kedy raz túžim po reholi, ale potom mám zasa pochybnosti a myslím si, že je moje povolanie asi manželstvo. Ako objaviť v tomto všetkom svetlo?

Rozhodni sa na dobu jedného týždňa pre jednu z ciest. Rozhodni sa pevne napr. pre rehoľu a sleduj, čo sa v ten týždeň v tvojom vnútri udeje.
Vymaľuj si svoj rehoľný život, predstavuj si ho do podrobností a skúmaj, aké pocity v tebe vyvoláva. Predstav si seba samú v tomto povolaní i o 10, 20, 40 rokov neskôr... Cítiš radosť, spokojnosť, naplnenie? Alebo prevládajú negatívne pocity, napr. úzkosť, neistota, obava... Po týždni sa pevne rozhodni pre tú druhú cestu znova na jeden týždeň a skúmaj to isté.
Toto cvičenie môžeš čas od času opakovať.

Druhá časť tohto cvičenia je: znova sa rozhodni výlučne pre jednu cestu, ale teraz si ju predstav v porovnaní s tou, ktorú si si nezvolila. Zvažuj rozdiely, skúmaj svoje pocity pri predstave toho, čoho si sa vzdala, čo tebou zvolená cesta neobsahuje. Kľudne i oplač, čo ti chýba, pripusti smútok a pozoruj, kam vyústi. Prinesie ti útechu, vďačnosť za zvolenú cestu napriek stratám, pokojné zmierenie sa s týmto ochudobnením v tvojom živote, lebo ti tvoja cesta prinesie určité "viac"? Alebo prevláda skôr pocit zmeškania niečoho podstatného, nenaplnenie, túžbu zmeniť kurz,
nespokojnosť... Vydrž toto cvičenie po dobu celého týždňa a potom si ho urob s rozhodnutím sa pre tú druhú cestu. I toto môžeš čas od času opakovať.

Sr. Veronika Karaffová OSC