Pastorácia povolaní na Slovensku


Čo sa rozumie pod sľubom chudoby?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo presne sa rozumie pod sľubom chudoby ? Zahŕňa to len auto či dom alebo aj niečo špecifickejšie ? Ďakujem. Pekný deň. Z.

Vďaka za tvoju otázku. Chudoba je spôsob Ježišovho života a preto patrí do života každého, kto chce Ježiša nasledovať.

Sv. Klára, ktorá prijala chudobu ako svoj spôsob života, vysvetľuje Ježišovu chudobu na troch bodoch jeho života:
Prvý sú jasličky. Ježiš, ktorému ako Bohu patrí všetko - úplne všetko, celý vesmír, sa tak poníži, že sa "zmestí" do malého zraniteľného bábätka v maštali. Ježiš si zvolil to najchudobnejšie, čo sa dalo na Zemi nájsť...

Druhý bod je Ježišov život: On žil bez vlastníctva. Toto "nevlastnenie" je nezávislosť od vecí, vzťahov, úspechu... Ježiš nevyhľadával zástupy, ale skôr samotu. A keď ho pod krížom všetci opustili a zostala tam len úbohá hŕstka, nemeral na tom úspech svojho života. On konal Božiu vôľu a prijal proste to, čo bolo v danej chvíli...

Tretí bod je jeho smrť na kríži. Zomrel spôsobom, ktorý bol považovaný v tej dobe (a ktovie, či to ešte stále tak i nie je) za najhorší, najpotupnejší. U židov boli ukrižovaní Bohom prekliatí. Znamenalo to pre nich, že takého človeka Boh úplne opustil a že je tento človek zatratený.
Na kríži Ježiš zvolil chudobu ešte iným spôsobom: Ako nesmrteľný Boh prijal smrť - prešiel ňou, prijal tú chudobu straty úplne všetkého - teda i života.

Toto odporúča Klára mať pred očami a nasledovať Ježiša podľa jeho príkladu tam, kde sme, a tak, ako sa dá.
Sv. Pavol to vyjadruje veľmi zaujímavo vo svojom liste: Viem žiť i ako bohatý a viem žiť i bez ničoho. Viem žiť v úspechu i v porážke. Nič ma nedelí od Kristovej lásky...

Kristova láska je cieľ všetkej chudoby. Sv. Klára píše: "Kto miluje dočasnú vec, stráca plod lásky - a keďže Boh je láska, tak to znamená, že ľudia naviazaní na veci a na to, čo ich obklopuje, strácajú Boha. Preto Ježiš hovorí: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Nebeského kráľovstva..."

Sr. Veronika Karaffová OSC