Pastorácia povolaní na Slovensku


Mám menej ako 15 rokov a chcela by som sa Vás opýtať, ako ste oznámili rodine, že chcete vstúpiť do rehole. A ako sa môžem dostať do rehole, čo mám preto robiť?

Milá M.

Pekne, že sa už tak skoro intenzívne zaujímaš o rehoľný život a svoje povolanie. Oboznámenie rodičov s túžbou vstúpiť do kláštora by som v tvojom veku ešte odložila. Hľadím na príklad Márie, ktorá po anjelovom navštívení "zachovávala všetky slová vo svojom srdci a premýšľala o nich" (Lk 2,16-21). Zver sa so svojou túžbou našej Nebeskej Mamke! Pros ju, aby ťa viedla, aby ťa pripravila na tvoje povolanie, aby ťa viedla k Ježišovi. Ona je na to odborníčka ;-)

Čo môžeš urobiť pre to, aby si sa dostala do rehole? Skúmaj, ktorým smerom ťa to ťahá, či skôr do činnej alebo do kontemplatívnej. Skúmaj, ktorí svätí ťa oslovia, u ktorých nachádzaš, čo zodpovedá tvojmu vlastnému vnútru - tvojej láske k Ježišovi a k ľuďom. Môžeš nadviazať už i kontakt a prijať sprevádzanie na tvojej ceste povolania. V každodennom živote sa snaž nájsť si čas na modlitbu, na učenie, skús byť verná tomu povolaniu, v ktorom si povolaná teraz: Si žiačkou a dcérou, priateľkou, možno sestrou...

Už teraz kladieš základy pre tvoj ďalší život. A poznávaj samu seba: Buď otvorená tomu, čo sa v tebe odohráva, uč sa načúvať tvojim túžbam i potrebám, nájdi miesto a výraz tvojim pocitom. Nájdi si napr. večer čas na reflexiu uplynulého dňa, píš si denník. Nevyhýbaj sa kontaktom, ale nezabudni ani na samotu a ticho. A môžeš sa i zamilovať ;-). Boh k nám prehovára cez všetko, čo má miesto v našom živote :-)

Stačí to na začiatok ;-)? Boh ťa žehnaj a Mária nech ťa sprevádza!!!

Sr. Veronika Karaffová OSC