Pastorácia povolaní na Slovensku


Ako vyzerá a aká je dlhá cesta od rozhodnutia po zloženie sľubov?

Púčik slnečniceKandidatúra je buď prípravná fáza pred vstupom (vážny záujem o vstup až po úmysel) alebo je súčasťou už vstupnej formácie - teda kandidátky žijú už v kláštore. Trvá rozlične dlho - kandidatúra je na rozdiel od ďalších fáz z hľadiska cirkevného práva neohraničená.

Postulát trvá pol roka až rok, dá sa predĺžiť max. o jeden rok.

Noviciát býva zväčša dvojročný a skladá sa z dvoch častí: Kánonický noviciát  (prvý rok) je viac uzavretý, hlavne sú obmedzené kontakty navonok. Ide o intenzívny čas konfrontácie so zvolenou cestou a vžitia sa do nej. Ďalší rok noviciátu býva spojený i s aktivitami (v činných rádoch) a je otvorenejší. Noviciát sa dá predĺžiť o rok až dva.

Dočasné sľuby skladá sestra na rok alebo až na tri. Dajú sa predĺžiť tiež o rok až tri roky. Existujú i spoločenstvá, v ktorých sestry skladajú vždy znova len dočasné sľuby.

Večné sľuby sestra skladá vo väčšine spoločenstiev najskôr po 6-ročnej formácii, ale v niektorých spoločenstvách sa doba formácie vyšplhá aj až na 12 rokov, podľa dĺžky jednotlivých fáz, prípadne ak sestra vo formácii absolvuje napr. nejaké štúdium.

Sr. Veronika Karaffová OSC