Pastorácia povolaní na Slovensku


Aký je obsah jednotlivých krokov vo formácii?

Kandidatúra je časom spoznávania sa spoločenstva s kandidátkou. Jej obsahom je okrem prvého spoznávania spôsobu a náplne konkrétneho rehoľného života hlavne veľa rozhovorov, v ktorých sa obe strany snažia rozlíšiť, čo je Božia vôľa pre záujemkyňu i pre spoločenstvo. Na ceste sú obe strany: Rovnako záujemkyňa ako i spoločenstvo sa otvárajú Božej vôli a zmene doterajšieho života. Každý človek prinesie totiž do spoločenstva niečo nové a jedinečné a tým sa zmení a rozšíri i spoločenstvo.
Dôležité v tomto období sú dve otázky: „kam?“ vstúpiť a „kedy?“  Pomôckou na ceste je cvičenie sa v úkonoch ako sú modlitba, denná svätá omša, adorácia, dobrovoľná sociálna činnosť, stretká, duchovné vedenie.

Ťažisko postulátu spočíva v prijatí novej životnej formy hlavne navonok. Chce to ochotu prispôsobiť sa dennému programu i zvykom spoločenstva a otvorenie sa formácii. Hlavnou otázkou postulátu je „dokážem?“ - som dostatočne fyzicky, psychicky a duchovne disponovaná pre zvolenú cestu? Pomôckou pre toto obdobie je učiť sa poznávať a prijímať svoje hranice a limity. Ale i keď niečo v postuláte nezvládam alebo mi je to ťažké, mám ešte dosť času na rast a zvykanie si :-)

Noviciát je najlepším priestorom na poznávanie odpovede na otázku: „mám?“ Som skutočne povolaná – chce Boh odo mňa tento druh odovzdanosti? Čo odo mňa očakáva spoločenstvo a ja sama? Je to obdobie konfrontácie s celou závažnosťou započatej cesty. Ako pomôcka môže slúžiť mať pred očami nejaký ideál. Môže to byť jedna zo sestier v spoločenstve, ale napr. i zakladatelia rádu, svätí.

Juniorát je skúškou rehoľného života naostro. Si už členkou komunity (sľuby sú síce dočasné, ale platné ;-), ale pohľad ide i dovnútra. Hlavnou otázkou je: „chcem?“. Je to, čo žijem a zastupujem, i výrazom môjho vnútra a mojím zanietením? Stalo sa z „ja a spoločenstvo“ „my“? Som dostatočne zrelá niesť charizmu spoločenstva ako jedinec, tak i v spoločenstve? Pomôckou pre toto obdobie je osamostatnenie sa. Preskúšanie sa v rehoľnom živote i trochu osobitne od spoločenstva, napr. prevzatie zodpovednosti za nejakú činnosť či úsek, prax, alebo i projekty z vlastnej iniciatívy.

Sr. Veronika Karaffová OSC