Pastorácia povolaní na Slovensku


Mám 11-ročnú dcéru, ktorá si už "vybrala svoje povolanie". Mám ju v jej rozhodnutí podporovať?

Dobrý deň,

mám 11-ročnú dcéru, ktorá si už "vybrala svoje povolanie". Už oddávna ju počujem hovoriť len o jednom - a to o tom, že sa vydá za Ježiška. Že chce byť mníškou a ísť do kláštora. Zatiaľ navštevuje cirkevnú ZŠ, má už za sebou aj prvé sväté prijímanie, veľmi rada sa modlí a raz mesačne chodí s ostatnými deťmi do nášho miestneho kresťanského spoločenstva.

Moja otázka znie, či ju mám v jej rozhodnutí nejako podporovať, či jej mám predstaviť nejaké ženské rehole (neviem ani aké, lebo sa mi ich zdá byť veľmi veľa a osobne žiadne nepoznám), alebo či by mala chodiť na nejaké mládežnícke stretko, ktoré vedú rehoľné sestry, alebo čo vlastne mám robiť?

Ďakujem za odpoveď. Kristína

 

Pokoj srdca a všetko dobré od nášho Pána!

Najradšej by som Vašej dcére gratuloval, že má mamu, ktorá ju takto s láskou sleduje v jej objavovaní sveta a jej miesta v tomto Božom svete. Tento láskavý pohľad otca a mamy je aj dnes to najdôležitejšie, čo od rodičov deti dostávajú. Boh sa na nás díva a sprevádza nás láskou a najlepšie to chápu tie deti, ktoré vidia odblesk Božej lásky v očiach rodičov. Pravdou však je, že zároveň môžu rodičia pridať aj ďalšie užitočné úsilie. Tým hlavným je sprevádzať ju ako mama, ktorej dcéra práve opúšťa detstvo a má pred sebou dôležité otázky, s ktorými sa má stretnúť. Pilierom tohoto sprevádzania je aj pravidelná modlitba za dieťa a jeho povolanie.

Jedna z dôležitých premien osobnosti, ktoré v dospievaní nastávajú, je postupné odpútavanie sa od rodičov a vytváranie vlastného charakteru. Aj z vašej otázky cítim isté prekvapenie z jej rýchlej osobnej voľby. Tá rýchlosť vo mne budí dojem, že jej dávate dostatočný vlastný priestor na rast nezávislej osobnosti. Myslím, že máte hlavne pokračovať v tejto sebe vlastnej úlohe osoby, ktorá pri nej stojí a dôveruje jej. K tejto dôvere patrí aj ochota prijímať ju stále viac ako partnera. Ešte stále s mnohými črtami dieťaťa, ale už niekoho, kto vykročil a hľadá vo vzťahu rovnocennosť - partnerstvo.

Preto je dobré, ak ako autorita, ktorá mnohé veci stále musí rozhodnúť, dávate pocítiť záujem, v ktorom jej ponechávate hlavnú úlohu. Pomáhajte jej predovšetkým k všestrannému rozvoju, aby čo najlepšie poznávala seba samú. Jej túžba môže byť dobrou motiváciou pre duchovný a osobný rast. Ak chce byť Ježišovou nevestou, môže sa na to pripravovať tak starostlivo ako nevesta na sobáš s ním. Bude rada uvažovať, čo ju urobí krásnou v jeho očiach a v tomto uvažovaní ju môžete obohatiť svojimi postrehmi. Úprimnými otázkami jej viete dať najavo, ako na nej závisí, nakoľko Vám odkryje svoje uvažovanie a tiež to, že od nej očakávate úprimnosť. Možno je to aj pre Vás príležitosť zamýšľať sa aj nad sebou.

Nie je vašou úlohou ju odhovárať alebo nahovárať. Je tu výzva pomôcť jej odkrývať čo najširší obzor, aby sa učila spoznávať, ako si Boh priťahuje ľudí do života zasväteného jemu a mohla si slobodne zvoliť. Nové poznatky budú obohatením aj pre Vás. Keď na to príde čas, hľadajte aj osobu, ktorá vám v tom bude vedieť účinne poradiť - možno kňaza, možno rehoľnú sestru. Dajte dcére vedieť, že milovať Ježiša je vážna a krásna vec v spoločenstve muža a ženy v manželstve i ako jeho nevesta v zasvätenom živote - reholi. Dôležitá je úprimná a uvážená voľba toho, čo nazývame stav manželský alebo stav rehoľný. Preto jej chcete pomáhať byť zrelou zodpovednou ženou, ktorá sa vie dobre rozhodovať.

Môže tu byť príležitosť podeliť sa aj o svoje skúsenosti a to, čo ste sa v živote naučila, ak to bude osvetľovať situáciu, ktorú dcéra práve prežíva a rieši. Nechajte sa viac viesť tým, kam už prišla a aký krok práve potrebuje urobiť. V tom Vám môže pomáhať názor ďalších ľudí, ktorí poznajú vašu dcéru, počnúc od rodiny, cez školu až po nejaké skupinky, kam patrí. Možno už máte okruh ľudí, ktorí Vám vedia rozšíriť pohľad na ňu. Čerpajte z týchto poznatkov a nezabudnite, že vývoj v tomto veku ide rýchlo dopredu. Voľba spoločenstva, alebo miesta, ktoré rozvoj napomáha, je teda dôležitá. Nie je najdôležitejšie, aby to bol priamo priestor pod vedením rehoľných sestier, ale príležitosti spoznávať ich život sú, samozrejme, vítané. Iniciatívu nechajte na dcére a skôr jej pomôžte vysloveným otáznikom, ak sa Vám bude zdať niektorý jej krok nevhodný alebo neúprimný.

V jedenástich rokoch má Vaša dcéra veľa dôležitých otázok ešte pred sebou, ale je to práve vek, keď dospievame k poznaniu ideálu a túžbe uskutočniť podľa neho svoj život. V mojom živote prišlo rozhodnutie sa pre rehoľný život a kňazstvo tiež v tomto veku, vôbec som však o tom nehovoril, až kým som o šesť rokov už nebol takmer na odchode z domu. Povahou sme my ľudia rozdielní, ale na všetkých cestách života a v každom životnom stave, ktorý si môžeme zvoliť, sme povolaní naplniť svoj život darovaním svojej lásky, ktorú sme najprv ako dar dostali.

Ďakujem za Vašu snahu dávať lásku svojej dcére, aby súhlasila s Božím plánom a rozhodla sa darovať ju ďalej.

brat Ján Macej, kňaz kapucín