Pastorácia povolaní na Slovensku


Rada by som sa opýtala, čo znamená pojem chudoby, čistoty a poslušnosti? Dosť často sa s tým pojmom stretávam, no neviem si ho vysvetliť. M.

Pojem chudoby, čistoty a poslušnosti označuje tzv. evanjeliové rady. Zakladajú sa na Ježišovej reči na vrchu (blahoslavenstvá), kde Ježiš kladie za cieľ Nebeské kráľovstvo. Chudoba, čistota a poslušnosť sú napodobnením Ježišovho spôsobu života. Narodil sa, žil a zomrel chudobný, žil panensky a bol poslušný Nebeskému Otcovi. Rehoľníci a zasvätené osoby, ktoré chcú Ježiša nasledovať čo najužšie si vyberajú tento Ježišov spôsob života a sľubujú ho najprv na skúšobnú dobu (dočasné sľuby) a potom do konca svojho života (večné sľuby). Chudoba, čistota a poslušnosť označuje preto i rehoľné sľuby. Na Wikipédií som našla ešte túto peknú definíciu: Človek, ktorý sa rozhodne pre zasvätený život prijíma nasledovné evanjeliové rady:

  • chudoba - vyznáva, že iba Boh je jediné bohatstvo človeka,
  • čistota - odovzdanie sa Bohu s nerozdeleným srdcom,
  • poslušnosť - podľa vzoru Krista, pre ktorého bolo najdôležitejšie plniť Božiu vôľu.