Pastorácia povolaní na Slovensku


Ako regovať, ak sa ma ľudia snažia odhovoriť od rehoľného života? M.

 Sv. Klára píše sv. Anežke veľmi krásne a múdro: "Keby ti niekto hovoril niečo, čo by ti bránilo v dokonalosti, čo by sa zdalo, že je proti Božiemu povolaniu, aj keby si k nemu musela mať úctu, nechci nasledovať jeho radu, ale, chudobná panna, objímaj chudobného Krista. Pozri, ako sa stal opovrhovaným kvôli tebe, a nasleduj ho, staň sa pre neho opovrhovanou na tomto svete."

Ak sa ťa snaží niekto odhovoriť od rehoľného života a tebou to zalomcuje, je to i príležitosť tvoje povolanie dobre preskúšať. Pretože čo ma zneisťuje, ukazuje mi slabé miesta, pochybnosti, ktoré sú vo mne samej. Preto sa treba v tichu nad nimi zamyslieť, pomenovať ich, priznať si ich, premodliť ich a porozprávať sa o nich s duchovným sprievodcom alebo i so sestrou, ktorá povolania sprevádza. Niekedy môžu byť obavy z okolia i opodstatnené, preto ich v žiadnom prípade netreba brať na ľahkú váhu. Boh nás povoláva slabých, ale nemusí na našej slabosti stroskotať jeho volanie :-).