Pastorácia povolaní na Slovensku


Cítim v sebe túžbu zasvätiť svoj život Bohu, avšak prichádzajú stále aj silné túžby po rodinnom živote. Viem sa veľmi rýchlo zaľúbiť a vidím na sebe veľkú citovú nezrelosť. Ako mám v sebe rozlíšiť, po čom moje srdce túži viac? M.

Cítiš v sebe citovú nezrelosť, vieš sa veľmi rýchlo zaľúbiť. Možno je to niečo, čo je tvojej povahe vlastné. Možno je to určitý dar od Boha vedieť sa nadchnúť a oduševniť pre krásne veci (či ľudí). Možno ťa to bude sprevádzať ešte dlhý čas - a to na ktorejkoľvek ceste... Môže sa stať, že ak by si sa i vydala, zaľúbila by si sa znova do iného muža... Možno teda netreba brať tento fakt "zaľubovania sa" ako nejaké výlučné kritérium pre tú či onú cestu. Vieš, možnože je to dokonca tvoje úplne osobné povolanie: Citová láska v službe druhým... Skús sa zahľadieť ďalej do budúcnosti. V ktorej forme povolania by si dokázala milovať viac? V ktorej by si sa stávala stále viac a viac milujúcim človekom? V ktorej by mohla tvoja danosť zaľúbenia sa nájsť väčší a trvalejší priestor a tak priniesť šťastie a radosť Bohu, iným, i tebe samej?
Kde je naša slabosť, tam je i naša sila, znie jedna životná múdrosť.
Sv. František sa tiež vedel ľahko zaľúbiť. Umbrijská pieseň o tom hovorí: Jedného dňa sa František vyznal s plačom Ježišovi: Milujem slnko a hviezdy, milujem Kláru a jej sestry, milujem srdcia ľudí a všetky krásne veci... Môj Pane, odpusť mi, lebo len teba by som mal milovať.
S úsmevom odpovedá Františkovi Pán: Milujem slnko a hviezdy, milujem Kláru a jej sestry, milujem srdcia ľudí a všetky krásne veci... Môj František, neplač už, veď ja milujem to isté, čo miluješ ty.
Spievajúc odvetil František: Milujem slnko a hviezdy, milujem Kláru a jej sestry, milujem srdcia ľudí a všetky krásne veci... Môj Pane, ďakujem ti za celé stvorenie, ktoré smiem milovať!
Milá M., prajem ti, aby si mohla byť raz vďačná za všetko, čo cítiš :-).